Måttet är Rågat – FST går på djupet med ekonomin

Ekonomin har varit ett ständigt närvarande nyhetsämne i Europa under de senaste åren – men vad ligger egentligen bakom siffrorna och börsindexnoteringarna?

Mikael Skog

YLE FST5 spelar under vintern in en uppföljare till sin klimatserie Måttet är Rågat, den här gången med fokus på Ekonomi.  Serien har beviljats både utvecklingsmedel och produktionsstöd av Nordvision – och samproduceras av DR och NRK.

Måttet är Rågat – Ekonomi  är en tv-serie i åtta delar som enligt Tomas Lindh, programutvecklare och idémakare bakom programmet, ska ge tittarna verktygen att förstå den ekonomiska verkligheten som berör oss alla. Precis som miljöfrågan är ekonomin en stort globalt spel där pusselbitarna är utspridda över hela världen och där de enskilda ländernas nationella politik de facto spelar en väldigt liten roll eftersom det finns så många andra, större faktorer som spelar in.

Programmet kommer att försöka förklara vilka faktorer som till exempel påverkar bostadspriset, bolåneräntorna eller bensinpriset. Enligt Tomas Lindh har många tv-program hittills försökt knyta program kring ekonomin till den lilla människan och hennes enskilda historia, men då har man samtidigt bara kunnat berätta en liten del av historien. Måttet är Rågat försöker ta avstånd från det här och istället förklara sambandet, hur allt hänger ihop – hur det kanske inte hjälper om du är den bästa eleven i klassen eftersom besluten fattas på annat håll.

Det faktum att det den nya serien till skillnad från dess föregångare blev en samproduktion innebar självfallet en del jobb med formatet. Tomas Lindh förklarar att redaktionen måste tänka om i vissa frågor och bland annat göra om grafiken så den fungerar på de olika språken, men att det alla gånger varit värt det jobbet.

”Räckvidden för programmet utökades väsentligt, nu kan vi verkligen berätta hela historien och förklara sambandet i dessa frågor. Vi kan åka dit där historien finns och visa på hur liten människan är då summorna är så stora”, förklarar han.

Uppföljning på Miljösatsningen

Föregångaren till den nya serien – Måttet är Rågat Miljö togs emot väl av publiken.

”Tittarna tyckte om serien och tyckte om den något annorlunda berättartekniken i serien. Det var väl också därför vi fick fortsatt förtroende och fick göra den här uppföljaren”, konstaterar Tomas Lindh och säger att man bevarat berättartekniken och formatet också i uppföljaren .

Enligt Lindh hänger miljön och ekonomin ihop, men det gångna året har klart visat hur underordnad ekonomin miljöfrågan egentligen är.

”Miljön var på allas läppar inför Köpenhamnsmötet 2009, men det mötet fallerade på att den ekonomiska recessionen redan var på upptornande. Ingen vågade fatta besluten eller förbinda sig till dyra miljöprogram, nu har miljöfrågan försvunnit från dagordningen och löpsedlarna,” säger Tomas Lindh och fortsätter:

”Skillnaden mellan miljömötet i Köpenhamn och Cancun, Mexiko 2010 är sanslös. Alla talade om mötet i Köpenhamn, men ingen pratade om mötet i Mexiko, eftersom en annan fråga tagit över scenen.”

Miljöfrågan får också ett helt eget avsnitt också i årets serie – hur miljöfrågan helt och hållet påverkas av ekonomin, påverkas om vi har råd att göra något.
”Det är anmärkningsvärt hur snabbt miljöfrågan kunde försvinna från dagordningen,” säger Tomas Lindh och tillläger att programmet ska försöka förklara länken mellan ekonomi och miljö samt hur den senare frågan helt och hållet kan glömmas bort då vi inte har råd med den.

Vad börskursen baserar sig på?
Tomas Lindh tycker att redaktionen fått ihop en väldigt bra helhet till sina åtta program . Själv ser han speciellt mycket fram emot programmet om börsen, där man enligt Tomas Lindh lyckas gå på djupet med vad det hela egentligen handlar om.

”Vi berättar till exempel om hur man spekulerar i livförsäkringar på åldringar som marknaden hoppas, och räknar med, att ska dö så fort som möjligt”, säger Tomas Lindh och hoppas  att programmakarna kan ta kål på en del illusioner kring olika index och kurser och berätta  vilka absurda detaljer de egentligen bygger på. 

Målsättningen är alltså att Måttet är Rågat Ekonomi ska vara ett internationellt program som förklarar hur allt hänger ihop – därför försöker redaktionen så lite som möjligt knyta programmet till den finländska ekonomin eller andra nationella frågor. 

”Vi försöker förklara hur vi egentligen alla sitter i samma båt. Frågeställningarna som påverkar oss alla är egentligen de samma, oberoende av var vi bor, ” säger Tomas Lindh.

Redaktionen  bakom Måttet är Rågat ekonomi:

Tomas Lindh (programutvecklare), John Stark (producent), Joakim Lax (projektledare), Peter Lüttge, Pekka Palmgren, Göran Palm, Åsa Svarvar, Joakim Rundt och Tomas Lindh (redaktörer)