Många frågor på bordet i Bryssel

Marit Ingves från det Nordiska Public Service-kontoret i Bryssel berättar om aktuelle diskussioner i den europeiska unionen: – Det blir en arbetsdryg höst för alla dem som arbetar med frågor som berör media både i EU-metropolen och i de länder som berörs av besluten i Bryssel.

Den 28 juli 2006 inbjöd kommissionen alla intresserade parter att delta i en konsultation kring Content online in the Single Market. I ett tal i Helsingfors några veckor tidigare underströk kommissionären ansvariga för informationssamhället och media, Viviane Reding, att det inte finns några tabun. Hon underströk att sporträttigheterna nu också ska upp till diskussion.

Det här är enbart ett exempel på det som berörs i de omkring 30 frågor som kommissionen vill ha svar på. Kommissionen tar också bland annat upp filmer, televisionsprogram, dokumentärer, nyheter, bloggar, serier, musik, podcasting, utbildningsprogram och kulturinformation. Det handlar nu också mycket om frågor som berör copyright.

Konsultationen genomförs i samarbete med tre generaldirektorat: de som ansvarar för informationssamhället, den inre marknaden och konkurrens. Därför är det här en fråga som kommer att engagera många.        

Samtidigt börjar revisionen av det gamla TV-direktivet ta form både i EU-parlamentet och i rådet. Kommissionen ser också över det så kallade Telekompaketet. I anslutning till det berörs en marknadsbaserad hantering av spektrum och reglerna för must carry. Samtidigt pågår inom kommissionen förberedelser inför en översyn av statsstödet till public service broadcasters. TV på mobilen finns dessutom med bland de frågor som är uppe till diskussion.

I takt med EUs försök att göra unionen till världens mest konkurrenskraftiga, på kunskap baserade ekonomi, vill kommissionen i höst också inleda en diskussion om kulturens  roll i en vardag som domineras av försöken att skapa nya jobb.  

Læs mere:

Content online in the Single Market