Många fondsansökningar

Det är många nordiska projekt som söker om stöd från Nordvisionsfonden. Fram till deadline i fredags inkom det ett femtiotal ansökningar om stöd. Nu kommer de nationella fondsrepresentanterna prioritera ansökningarna innan fondsstyrelsen fattar beslut vid sitt möte i början av december.

Ansökningarna visar också den här gången upp en imponerande bredd och sträcker sig över flera olika genregränser. Vi har också fått in ansökningar om utvecklingsstöd från alla länder vilket visar att det finns ett intresse för att utveckla nordiska samproduktioner.

Det är fortfarande en del projekt som saknar LOC – där får huvudproducenten pressa på att LOC gives, annars går inte söknaden till vidare behandling. Tidsfristen för LOC är egentligen samma som ansökningsfristen, men fonden har valt att vara lite flexibel på den punkten.

Mer om Nordvisionsfonden