Leka tjuv och polis med barnen

På barnområdet satsar de nordiska beställarna mycket på programutveckling som oftast slutar i samproduktion eller formatutbyte mellan länderna. Det pitchas många nya programidéer på Nordvisions barnmöten och en av idéerna som de nordiska beställarna ville se utvecklade förra året var ”Drakguldet”.

Av Marianna Widmalm

Maria Karlsson Thörnqvist som är utvecklingsansvarig projektledare för bl.a. barnprogram på SVT Malmö berättar om hur de arbetade med  utvecklingen av Drakguldet.

Allra först kallades ca. 10 personer till en workshop där man skulle spåna fritt kring ämnena detektiv och kluriga program för barn.  På workshopen  fastnade Maria för en programidé som döptes till ”Tjuv och Polis”. 

Nästa fas i utvecklingen blev en mindre workshop med enbart fyra mycket engagerade personer. Efter det bestämdes att endast två personer skulle fortsätta med vidareutvecklingen av programmet, Anna Bylund som är producent och Maria själv: ”Jag tror på konceptet att hela tiden snäva av idén genom att bli färre kockar. Att vara två i slutet har varit mycket bra då vi kunnat diskutera med varandra, men samtidigt inte sväva ut för långt ifrån idén.” berättar Maria.

Trots att de bara var två som arbetade vidare med idén har de regelbundet träffat andra som de bett om input, man kom även fram till att programmet ska döpas om till ”Drakguldet”. 

Kort om programmet 

Varje vecka ska en av Barnkanalens största profiler leka tjuv och polis med tittarna, barnen ska engageras båda på TV, webb och in real life.

Drakguldet ska gömmas någonstans i Sverige och barnen/tittarna får under hela veckan olika ledtrådar på olika plattformar om hur och var drakguldet kan hittas. Veckofinalen där barnen tar tillbaka drakguldet från tjuven ska ske i direktsändning.

Återpitch

Om man får utvecklingspengar från Nordvision, måste man också återpitcha sin idé efter ca. 6 månader för att visa hur man har vidareutvecklat sin idé. Oftast leder pengarna till att man har råd att göra en pilot/dummy för att kunna förtydliga sin programidé. Så skedde även med ”Drakguldet”, som fick 50.000 DKK i utvecklingsstöd.

Pengarna från Nordvision har bl.a. räckt till att filma under två dagar till en kort pilot som skall visas på nästa barnmöte i Helsinki och som förhoppningsvis leder till ett Nordvisions-samarbete senare.