Lauri Kivinen ny verkställande direktør för YLE

Ekonomie magister Lauri Kivinen, 48, har utsetts till ny verkställande direktör för Rundradion. YLEs styrelse utsåg Kivinen på sitt möte 18.2.2010.

Lauri Kivinen arbetar för närvarande som chef för samhällskontakter och företagsansvar på Nokia Siemens Networks. Han har innehaft flera ledande poster på Nokia, bl.a. som kommunikationsdirektör.      

Urvalsprocessen för vd-posten har tagit ca ett år och YLEs styrelse synade tiotals kandidater framtagna av ett utomstående företag som har specialiserat sig på rekrytering av företagsledare.
-YLE letade efter en professionell företagsledare som med framgång kan leda ett modernt public service-bolag in i framtiden, konstaterar styrelseordförande Kari Neilimo.

I enlighet med YLE-lagen utsåg bolagets styrelse nu första gången vd för Rundradion.

– Styrelsen tackar Mikael Jungner för hans förtjänstfulla arbete för att förnya bolaget. YLE fortsätter enligt den strategi för ett modernt public service bolag som den nuvarande vd:n skapat, tillägger Neilimo.

Mikael Jungners mandatperiod slutar 30.4.2010.