Låt makten komma in

Unga, som känner att ingen lyssnar till dem, kan nu få en politiker hem till sig. Allt är uppbyggt för oväntade möten i UR:s nyutvecklade format.

Av Ulrika Nulty

Vad händer när en ung, åsidosatt människa får besök av någon från maktens centrum i 36 timmar?

Det är premissen bakom tv-formatet ”Kom och bo hos mig” (arbetsnamn) som just nu utvecklas av UR i Stockholm. I månadsskiftet oktober/november spelas ett första program in. Då flyttar en av Sveriges största och mest kända politiker hem till en 17-åring i en förort till Stockholm under ett och ett halvt dygn. Besöket dokumenteras av ett filmteam, dygnet runt, och innehåller både förberedda aktiviteter och tid för oplanerat umgänge. Och allt kan hända. Målet är att de medverkande ska mötas som människor och ges tid att komma förbi de stereotypa bilder och fördomar de kan tänkas ha om varandra.

– De politiker som vi har frågat om medverkan i serien har varit överraskande nyfikna och intresserade, och från de ungas sida har vi mött entusiasm men också frågan ”varför skulle de vara intresserade av mig?”, säger Ulrika Nulty, producenten bakom idén.

Och det är just detta UR vill komma åt. Utanförskap är ett demokratiproblem. Unga människors röster hörs sällan där beslut fattas. Men politiker har ett ansvar att representera alla medborgare, annars fungerar inte demokratin. Programserien ställer sig på de ungas sida och betraktar besökaren genom deras ögon. Formatet, som innan sommaren tilldelades utvecklingsstöd av Nordvisionsfonden, beskrivs som en underhållande feelgod-reality. Men programmet kommer ändå inte att väja för svåra frågor och ämnen. Det blir både skratt och tårar.

Programledare är Ison Glasgow, populär hip hop-artist och författare, känd för den breda publiken från gruppen Ison & Fille. Under hösten debuterade han med sin kritikerhyllade självbiografi ”När jag inte hade nåt”, om uppväxten som ekonomiskt utsatt barn i Sverige. Bitvis bodde han med sin mamma på gatan och han vet vad det innebär att känna sig maktlös. På uppdrag av UR skriver han en låt till programmet, som med tillhörande musikvideo utgör programmets vinjett och musikaliska inramning. 

– Om du vill att någon med makt ska lyssna på just dig, då ska du höra av dig till mig. Jag har en grej på gång, säger Ison Glasgow i ett kort klipp som ska spridas via sociala medier inför det stora castingarbetet som startar runt årsskiftet. 

UR satsar nämligen medvetet och strategiskt på att producera material direkt för sociala medier och mobila plattformar. Därför görs castingen till serien som en egen ”miniserie” på Youtube. På ungdomsredaktionen har man jobbat länge och målmedvetet för att öka kunskapen om målgruppen ungdomar och unga vuxna. Det är en stor utmaning att nå dem med de program public service erbjuder.

– Vi försöker hela tiden bredda utbudet och befinna oss där de unga är, för att också locka in dem och skapa engagemang för de program vi gör för och med dem, säger redaktionschefen för Ungdom, Ulrika Arlert.

Urvalet av medverkande ungdomar i ”Kom och bo hos mig” kommer att vara brett och spänner från landsbygd till storstad. Det gemensamma för de medverkande är känslan av att inte bli hörd. Utvecklingsmedlen från Nordvisionen ska bland annat att resultera i en formatbibel, som presenteras i januari 2015 och de övriga nordiska länderna har redan visat stort intresse för formatet. 

– För oss är det en fråga om överlevnad, att vi inom public service satsar gemensamma resurser på formatutveckling. Det är alldeles avgörande för att kunna konkurrera med andra aktörer i branschen, både på nätet och i broadcast, säger Ulf Akermo, redaktionschef på Vuxenredaktionen.

Tv-serien ”Kom och bo hos mig” sänds i SVT hösten 2015.