Kvalitet koster penger

SR, SVT og UR venter i spenning på konklusjonene i vårens Public Service utredning. Den 14. februar møtte utreder Rose-Marie Frebran til paneldebatt med bolagene på årets Public Servicedag, og bolagene benyttet anledningen til å komme med ønsker og oppfordringer til utredningen.

(Debatten kan ses i sin helhet på SVTs websider)

– Det er julaften for lobbyisterene nå, sier Eva Hamilton om de siste ukers spekulasjoner og partsinnlegg i debatten om Public Service, hvor deltakerne blant annet har vært tidligere generaldirektør Christina Jutterström.

– Jeg skal lytte til alt, sier Frebran om innspillene. Den som hadde håpet på avsløringer fra om rapportens konklusjoner måtte imidlertid gå tomhendt hjem, Frebran holder enn så lenge kortene tett til brystet.

Debattleder Pontus Schultz styrte diskusjonene rundt de spørsmål man antar vil være utredningens hete poteter: finansiering av Public Service og organiseringen i tre ulike bolag.

Sammenslåing Public Service-bolagene?

De tre generaldirektører for Sveriges tre Public Service bolag er enige om at en sammenslåing av bolag ikke er realistisk i dagens situasjon, og forslaget avvises bestemt av SR og UR. Den eneste visjon de tre kan enes om var den mulige nytten av et felles public service website i fremtiden.

SR og SVT har imidlertid på eget initiativ startet et samarbeid for å samordne sine administrative ressurser og undersøker mulighetene for samlokalisering og bedre utnyttelse av ressursene.

Eva Hamilton mener at det maksimale utbyttet av en slik samordning er 100 millioner kroner, så lenge man ikke ønsker et økt redaksjonelt samarbeid. – Slår man bolagene sammen mister man mangfoldet. Klart man kan spare penger på å kjøre de samme nyheter på radio og tv, men blir det bedre? spør Brunnberg retorisk.

SVT har dessuten ønsket et tettere innholdsmessig samarbeid mellom UR og SVT, hvilket URs vd, Christina Bjørk, ikke oppfatter som fordelaktig. Med henvisning til utviklnig i de andre nordiske land er hun redd for at undervisningsprogram vil nedprioriteres i en sammenslåing mellom bolagene.

Betalingsmodell på nye plattformer

Finansieringen av Public Service er et viktig tema for Frebrans rapport og selv fremhevet hun diskusjonen av dagens momsfritak og konkurransehensyn som et viktig tema. Å kunne trekke fra moms vil øke mulighetene for å bruke eksterne leverandører, hevder Eva Hamilton blant annet.

Hamilton stiller dessuten spørsmål om utredningsarbeidet tok høyde for utfordringene knyttet til betalingsordninger på nye plattformer.

– Når vi legger ut innhold på Joost kan vi ikke ta betalt for det, men vi har kostnader knyttet til å klarere nye rettigheter og for tilpasningen til nye tekniske plattformer. Fordi det ikke fins noen betalingsmodell for Public Service materiale utenfor deres egne apparater så risikerer vi å ikke kunne være til stede der utviklingen nå skjer. I tillegg til å diskutere om vi skal lisensfinansieres må vi diskutere de neste utfordringer som kommer: og disse er kanskje enda mer komplisert.

– Storlek spelar roll

Alle bolagene er opptatt av å opprettholde de økonomiske rammer for virksomheten. – Kvalitet koster pengar och storlek spelar roll, sier Eva Hamilton – Det fins ingen politisk vilje til å krympe det brede oppdraget til SVT, men hvis det økonomiske grunnlaget stadig minsker frykter jeg at vi selv vil tvinges til å innskrenke vårt oppdrag.

– Utfordringen er å ikke være så store at vi anklages for konkurransevridning, og samtidig være store nok til at lisensfinansieringen har legitimitet, oppsummerer Kerstin Brunnberg.

FAKTA

Public Service utredningen er satt i gang av regjeringen Reinfeldt, som dager etter tiltredelsen høsten 2006, forkortet SVTs ‘sändingstilstånd’ fra seks til tre år (2007 – 2009).

Rose-Marie Frebran er tidligere riksdagsrepresentant for Kristendemokratene. Hun fikk i oppdrag å utrede Public Service som ‘ensamutredare’ i mai 2007 og forventes levere sin rapport i juni 2008.

Mer om Public Service dagen til SR, SVT og UR.  

Alle foredrag fra Public Service dagen er publisert hos SVT.