Kulturpitch 15 april och faktapitch 17 april

I mitten av april är det igen dags att pitcha projekt för utvecklingsstöd eller som samproduktioner – och därmed kunna söka produktionsmedel ur Nordvisionsfonden.

Kulturpitchen går av stapeln på måndagen den 15 april och faktapitchen blir onsdagen den 17 april. Båda pitcharna hålls i Oslo. Kontakta kultur- eller faktabeställaren i ditt bolag eller NVS för mer info.

Observera att för att du skall kunna pitcha ditt projekt på kultur- eller faktapitchen krävs det att fakta- eller kulturbeställaren i det land/bolag där du verkar godkänt idéen och din medverkan på pichen.

De nordiska faktabeställarna är:
Anniken Næss, NRK
Mette Heiberg, DR
Peter Nyrén, SVT
Riitta Jalonen, Yle
Carin Göthelid, Svenska Yle
Hera Ólafsdottir, RUV

De nordiska kulturbeställarna är:
Kristina Thomsen, NRK
Flemming Hedegaard Larsen, DR
Helena Olsson, SVT
Carin Göthelid, Svenska Yle
Arttu Nurmi, Yle
Hera Ólafsdottir, RUV

Deadline för att projekt som ska pitchas i Oslo är den 5 april. Anmälan sker till NV-sekretariatet och Mikael Skog.

Då projektet ska pitchas ska det också vara inskrivet i projektkalendern på www.nordvision.org. Om du har problem med detta kan beställaren i ditt eget bolag eller NVS hjälpa dig med att finna en person som kan hjälpa dig. Om du inte har behörighet till projektkalendern kan du vända dig till NVS.

Programmet under faktapitchen
09.00 Pitchar, inklusive återpitch
10.05 Kaffe
10:20 Pitchar, inklusive återpitch
11:25 Kort paus
11:35 Pitchar, inklusive återpitch
12:10 Lunch
13:15 Pitchar, inklusive återpitch
14:15 Kort paus
14:25 Pitchar, inklusive återpitch
15:00 Kaffe
15:15 Pitchar, inklusive återpitch
16:15 Kort paus

(16:30 Beställarmöte)

Programmet kan ännu komma att ändras.