Konkurrence: 100.000 kroner til bedste idé!

Har du en idé for et programformat eller websatsning for de unge – og kunne tænke dig at udvikle din idé videre?

Lue uutinen suomeksi

De nordiske generaldirektører for NV-bolag har bevilget 100.000 DKK til en nordisk idékonkurrence, som holdes i forbindelse med faktapitchen i Helsinki i april 2010. Vinderen af konkurrencen får 100.000 DKK til udvikling og arbejde med et programformat til målgruppen 15-30 år – enten på web eller på tv.

Send din idé inden d. 22. marts 2010 til vesy@remove-this.dr.dk. Herefter vil et udvalg bestående af nordiske faktabestillere vælge tre ideer, som går videre til faktapitchen i Helsinki.

De tre bedste ideer pitches for et nordisk bestillerpanel i Helsinki den 27. april, og vinder udpeges.

Den bedste idé får 100.000 kroner til videre idéudvikling. Idéen skal rette sig mod målgruppen 15-30 år.

Ledeord for idekonkurrencen er:

Overraskende
Underholdende
Livsstil
Moderne 

Vilkår for konkurrencen:

 • Stipendiet er på 100.000 DKK
 • Konkurrencen er åben for alle medarbejdere eller redaktioner, som er tilknyttet til et af Nordvisionsbolagene (DR, KNR, KVF, NRK, RUV, SVT, UR, YLE)
 • Stipendiet skal bruges til udvikling eller arbejde med et programformat til målgruppen 15-30 år
 • Konkurrencebidraget skal være en programidé på max 1.500 tegn
 • Programidéen skal primært være for tv og/eller web
 • Stipendiet kan tildeles et projekt, som kan anvendes i alle nordiske lande
 • Ansøgerens organisation skal stå som den finansielle garant for projektet
 • Stipendiet kan tildeles i tillæg til ordinær støtte fra Nordvisionsfonden
 • Den vindende idé skal præsenteres igen ved efterårets faktapitch
 • Nordvisionsbolagene skal gives ”first option” på videre produktion
 • Ansatte i Nordvisionsbolag gøres opmærksomme på, at idéer udviklet til konkurrencen ejes af bolagene

Om programbeskrivelsen

Programbeskrivelsen skal maksimalt fylde 1.500 tegn (word)
Beskrivelsen skal lægges ved i en e-mail (vesy@remove-this.dr.dk)
Husk at angive navn, telefonnummer e-mail og afdeling i programbeskrivelsen  

Flere informationer: Veera Sydänmäki, (+45) 2854 4004 / vesy@remove-this.dr.dk