Jakten på de unga

I mitten av september träffades europeiska ungkanalchefer för att diskutera hur man ska nå den unga publiken. Mötet hölls i samband med EBU:s Creative Forum.

Av Marianna Widmalm 

I Berlin hölls den 15 september ett EBU-arrangerat ”Youth Channel Meeting” där de europeiska TV-bolagens ungkanalchefer deltog för att diskutera eventuella framtida samarbeten och viktigt kunskapsutbyte som till exempel att dela strategisk kunskap, utbyte av information om framgångsrika ungdomsformat och att identifiera de bästa plattformarna för att leverera innehåll till unga. 

Det är ett välkänt problem att alla public service-bolag kämpar med att nå den unga publiken och tendensen är densamma i hela Europa. Hur public service-bolagen vill nå sin unga publik är däremot olika; NRK, DR, NPO Holland och France 4 har TV-kanaler riktade till den unga publiken, BBC och SVT har beslutat att nå den unga publiken via nätet, BBC 3 kommer att förnyas och finns endast online från 2015 och SVT har startat sin nya online-service SVT Flow, vars tablå framför allt vänder sig till den unga publiken. De europeiska unga kanalernas publikdefinition är väldigt bred, men den mest typiska åldern som kanalerna vänder sig till ligger runt 20-30 åringar. 

Mötet, som var de europeiska ungkanalchefernas andra möte, initierades av Henrik Hartmann, generalsekreterare för Nordvision, och Bettina Brinkmann, EBU:s Head of Eurovision TV, då båda tycker att de unga public service-kanalerna bör samarbeta för att kunna stå starka i konkurrensen i det stora medielandskapet. Det viktigaste, för att citera Henrik Hartmann, är att ”public service-media förblir relevant för den unga publiken, inte bara för att säkerställa vår egen framtid utan även för att tillgodose deras behov”.