”Jævla homo” vann ungformatkonkurrance

På Nordvisions andra ungformatkonkurrance har de nordiska ungbeställarna med stor enighet beslutat att hela prissumman på 25.000 EUR ska gå till ”Jævla homo”som pitchades av produktionsbolaget Mastiff i samarbete med NRK.

Av Marianna Widmalm 

Allt som allt var det 43 formatidéer som tävlade i Nordvisions andra ungformatkonkurrance, varav 5 gick vidare till pitch för att tävla om prissumman på 25.000 EUR och kunna vidareutveckla sitt format till en fullskalig pilot.

Ungbeställarna tyckte att formatkonkurrancen var väldigt lyckad och att alla 5 pitcharna som tävlade om förstapriset innehöll goda idéer och höll en väldigt hög nivå. 

Beställarna ville ha ett formatkoncept med en tydlig grundidé och ett formatgrepp med stor potential att bli en ”snackis” i genrerna reality, factual entertainment , light documentary och lifestyle i första hand riktad mot publiken mellan 20-30 år. De ville se ett modigt program som är representativt för ungas liv, som kan skapa debatt och ha ett eget liv i sociala medier. 

Charlotte Myhrvold, mediebestiller på NRK motiverar så här varför ”Jævla homo” vann ungformatkonkurrancen:  

Jeg tenker at «Jævla homo» er et prosjekt med stor samfunnsverdi samtidig som det er spennende og underholdende. Det ble pitchet som et format med tydelige formatelementer og er helt klart et prosjekt som kan gjøres i alle de nordiske landene. I pitchen ble det vist Youtubeklipp av folk som filmer seg selv i det de «kommer ut av skapet» til sine nærmeste.  Dette er følelsesladde øyeblikk som berører og engasjerer og et godt utgangspunkt for en TV-serie.

”Jævla homo” ska återpitchas i samband med nästa ungmöte i Helsinki i slutet av januari 2015.