Invitasjon til nordisk fest og inspirasjonsdag

Den 4. november 2009 inviteres alle nordiske produsenter, bestillere og ledelsen i bolagene til jubileusfeiring i København. Du inviteres til en dag med nordisk inspirasjon, opplevelser og underholdning i DRs nye konserthus.

Public Service 2.0 er overskriften på det faglige programmet, hvor nordiske programskapere og eksterne forelesere gir sine bud på utfordringene våre bolag står ovenfor.

Hovedtema er innovasjon og dagen åpnes av Charles Leadbeater, innovasjonsrådgiver og forsker i brukerdrevet innovasjon. Leadbeater har blant annet bakgrunn som redaktør for Financial Times og The Independent, samt som rådgiver for Tony Blair og BBC.

Virginia Mouseler, The WIT, følger utviklingen og broadcast av tv over hele verden og vi har bedt henne gi oss en unik rapport over det skandinaviske markedet. Virginia vil  sammenligne nye programformater på public service og kommersielle kanaler i Norden med resten av Europa og forsøke å forklare hvordan et så lite marked scorer så høyt på kreativitet.

Vi inviterer dessuten nordiske produsenter om å levere sine bud på «det de nordiske bestillerne ikke visste at de ville ha», for å kunne vinne deltakelse i en to dagers konseptworkshop. Finalistene konkurrerer på scenen om 100.000 DKK i utviklingsstøtte.

Dagen avsluttes så med en storstilt jubileumsfest, med nordisk mat, musikk og underholdning.

I tilknytning til jubileumsdagen vil også høstens fag- og programgruppemøter avholdes i DR-byen, hvor det gis rikelig anledning til å knytte nye kontakter på tvers av gruppene.

Mer informasjon, program og påmeldingsskjema finner du på http://www.www.nordvision.org/jubilaeum/

Meld deg på før 15. august!

Bemærk: Deltakerantallet er begrenset og medlemmer i de nordiske program- og faggrupper har fortrinnsrett. Deltakelse i jubileumsfeiringen koster ingenting, men deltakerne skal selv booke og betale reise og opphold, mer informasjon på jubileumssitet.

Invitation (In English / på norsk):