Inspirationsdag og faktapitch i Stockholm, 25 – 26 oktober

Presentera din programidé vid faktapitchen den 26 oktober i Stockholm och få kanske utvecklingspengar till ditt projekt!

Faktapitchen den 26 oktober är öppen för alla faktarelaterade program. Här har du möjlighet att pitcha dina samproduktionsidéer, samt möjlighet att få ta del av de särskilda fakta-utvecklingspengar som de nordiska faktabeställarna kan dela ut.

Kom ihåg att ditt programförslag först måste godkännas av en nationell programbeställare innan det kan pitchas på den nordiska faktapitchen.

Den 25 oktober hålls också en inspirationsdag inriktad mot producenter av fakta & lifestyle-program. Inspirationsdagen är en halvdag, med en gemensam lunch som start och sedan program på eftermiddagen. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Programmet kommer fokusera på ”Proud to present” och kanske även på ”Not so proud to present”. Det vill säga, på erfarenheter (positiva och negativa) som är intressanta för nordiska producenter av faktaprogram. Det blir också tillfälle till diskussion.

Under dagen kommer även SVT:s programledning på besök, för att delge tankar och visioner om SVT:s programverksamhet, samt för att berätta om morgondagens utmaningar på tv-marknaden.

Både på inspirationsdagen och på faktapitchen kommer de nordiska faktabeställarna att deltaga.

Kom ihåg att deadline för att skriva in nya förslag i projektkalendaren är den 8:e oktober. Den 8 oktober är också sista anmälningsdag till inspirationsdagen. Läs mer: Invitation til inspirationsdag.

Önskas mer information? Kontakta Mikael Horvath på Nordvisionens sekretariat, mhva@dr.dk / +45 2854 4005.