Inspirationsdag och faktapitch i Oslo 23-24 mars

Ett spännande program väntar i Oslo 23-24 mars. Under de två dagarna kommer en rad nordiska faktaprogram och projekt att presenteras. Är du en nordisk faktaproducent kan du räkna med inspiration och diskussion.

Under programpunkten “Proud to present” visas den 23 mars, program om är särskilt intressanta att kika på och diskutera.

Antingen är de under produktion och har utmaningar som är intressanta att diskutera. Eller också är de nyskapande på ett sätt som ger inspiration och nya idéer. Eller också har de sänts och väckt uppmärksamhet och reaktioner hos publiken.
 
Program/projekt som redan nu är klara att visas upp är:
Trekant, NRK
Ikke gjør dette hjemme, NRK
Farsor, FST
PS-Halv sju, YLE
My name is Ross, YLE
Bold, sved og t-shirt, DR
En andra chans, SVT

 
Under inspirationsdagen kommer också NRK:s programledning att presentera sina strategier. Och berätta mer hur de tänker kring – framför allt -faktaprogram.
 
Faktapitchen
Den 24 mars hålls så faktapitchen. Alla producenter som arbetar på något av de nordiska public service-bolagen är välkomna att närvara efter anmälan.
Anmälan sker till Berit Donjem på NRK, berit.donjem@remove-this.nrk.no
 
De som önskar pitcha program för samproduktion, eller för att söka utvecklingsstöd, anmäler detta till Mikael Horvath, NVS, mhva@remove-this.dr.dk
Observera att faktabeställaren i ditt eget bolag först måste ha gett klartecken för pitch.
 
Middag och mingel

På kvällen den 23 mars bjuder NRK och Nordvisionen på en gemensam middag. Här kan du träffa kollegor och diskutera program och projekt hela natten.

Praktisk info
Resa och hotell betalas av respektive deltagare och bolag. NRK rekommenderar Thon Hotel Gydenløve för logi.

Thon Hotel Gyldenløve

Bogstadveien 20, N-0355 Oslo
Tlf: +47 23 33 23  00
Pris pr. natt i enkeltrom er NOK 915,-
Frist for booking er: 28. februar
Bookingkode er: 4839850

Varje deltagare tar själv kontakt med hotellet för att boka rum. Varje deltagare betalar också själv för sitt rum.