INPUT 2014 – Helsinki calling!

Anmälan till Input 2014 (input-tv.org) har öppnat. Den internationella TV och online konferensen Input går av stapeln 12.-15.5. 2014 i centrala Helsingfors. Konferensen ordnas för första gången i Finland sedan starten år 1977. Yle som står värd för konferensen räknar med att över 700 delegater från alla kontinenter kommer att delta aktivt i programvisningar, publika diskussioner, paneler och nätverkstillfällen.

Konferensens huvudprogram utgörs av 21 sessioner som planerats av en internationell jury.  I varje session visas och diskuteras program under ett genomgående tema. Bland dessa drygt 80 program finns de flesta genrer representerade. I år fokuserar Input speciellt på nya format, undersökande journalistik, fiktion, program för barn och ungdom samt cross mediala innehåll.

Tillsammans med inhemska och nodiska samarbetspartners ordnar Yle dessutom tre speciella branschsessioner kring aktuella teman. Den 12.5. demonstreras hur tvättäkta public service innehåll kan bli populära event. Den 13.5. debatterar internationella sakkännare globala samproduktions- och distributionsstrategier.  Den 14.5. delar internationella animatörer och direktörer från globalt framgångsrika spelfirmor sina visioner med deltagarna.

Dagens medieanvändare är globala och det borde också mediebolagen vara. I våra gränslösa tider med otaliga distributionsplattformer, söker alla goda innehåll som består. I bästa fall kan det goda lokala också bli globalt. Input 2014 i Helsingfors arbetar därför under sloganen: Content Strikes Back!

Vid sidan av innovativa program, inspirerande demonstrationer och professionella debatter, garanter de finländska värdarna fina nätverksmöjligheter både dag och natt. Inputs klassiska branschtillställning Midweek Party ordnas i det forna ångkraftverket i Södervik.

Yle arrangerar Input 2014 tillsammans med hela den finländska audiovisuella branschen samt med stöd från utbildningsfonden Koura, Nordisk Film & Tv Fond, Goethe Institutet, Finlands filmstiftelse m.fl.