Ingen nordisk Emmy

De Emmy-nominerte nordiske serier – ‘Elias’, ‘Gutta Boys’ og Kronprinsessan’ – måtte forlade Emmy-galaen uden pris.

Enligt Svenska Dagbladet var Anna Croneman – producenten af ‘Kronprinsessan’ – stadigvæk positivt indstillet efter galaen var overstået:

– Jag har redan sålt in uppföljaren till två tv-kanaler i kväll.

Manusførfatteren af ‘Kronprinsessan’ Sara Heldt kommenterede prisuddelingen:

– Att britterna dominerar så starkt i tv-branschen beror nog på en kombination av språket och kvaliteten. Sen är det väl en budgetfråga också.
Kronprinsessan är faktiskt lågbudget jämfört med mycket av det som kommer från Storbritannien.

Læs mere om Emmy-galaen i Svenska Dagbladet.