Hvad mener seere og lyttere?

I fremtiden skal det være slut med at huske talkombinationer og koder for at deltage i quizzer og afstemninger på tv og radio via mobiltelefonen. Det er Nordvisions Normob-gruppe i gang med at skabe en løsning for.

af Lizette Ottensten

Sommer. På skærmen er en række børn i gang med at prøvesmage is. Ved tv-apparaterne sidder seerne – ikke passivt tilbagelænet, men – hvis de vil – som deltagere i programmet.

– Hvilken slags is foretrækker du? Vaffelis eller sodavandsis? er dagens første spørgsmål til dem. Ved hjælp af den nye platform, seerne kan downloade til deres mobil på samme måde som en ringetone, kan de lynhurtigt og billigt svare – uden at skulle huske mærkelige koder og tekster, som man skal det med sms-afstemninger. Seerne kan samtidig oplyse, om de er drenge eller piger, hvor gamle de er, og hvor i landet de bor. Lynhurtigt kommer ikke alene resultater om, hvor mange der kan lide den ene og den anden slags is på skærmen – men også om drengene bedst kan lide vaffelis og pigerne sodavandsis, om det kun er de små, der vil ha’ vaffelis, eller om jyder og københavnere har forskellig smag.

Store perspektiver

Sådan forestiller mobilredaktør i DR Johan Winbladh sig, at seerne allerede til sommer kan deltage ved hjælp af et såkaldt interaktionstool, som skal bruges til dialog med brugere og som platform for brugerindhold. Perspektiverne er store, når systemet først er prøvet af.

– Vi kan knytte brugerne meget tættere og få en større dialog på samtlige medier, når brugerne kan give en nu og her vurdering – for eksempel vil seerne kunne kommentere og vurdere løbende i forbindelse med politiske valgrunder, siger Johan Winbladh.

Han er med i den fem år gamle Normob-gruppe, som blandt andet samarbejder om et Nordvisionsprojekt, der skal styrke en fælles nordisk udvikling og udveksling af applikationer og redskaber til programproduktion inden for det mobile område. Markedet er inde i en rivende udvikling og for ikke at sakke bagud i forhold til de kommercielle konkurrenter, er det vigtigt, at de nordiske bolag samler kræfterne og samarbejder om research, teknisk udredning og redaktionelt stof – både for at udnytte de økonomiske midler og for at kunne samle flere erfaringer.

Nemme og billige løsninger

Behovet for nye måder, seere og lyttere på en nem, billig og etisk forsvarlig måde kan blive en mere aktiv del af programmerne ved hjælp af deres mobiltelefoner, er stort:

– SMS er alt for dyrt. Det koster en krone at deltage i en afstemning, fordi vi betaler ekstra til teleudbyderen, så svarene får førsteprioritet og kommer frem i tide. Det betyder, at vi ikke kan bede folk om at intervenere for ofte, og det kan give ekstreme problemer i forhold til mindre børn, fortæller Johan Winbladh. Samtidig er brug af sms også belagt med flere og flere regler i forhold til forbrugerlovgivningen, og er derfor tungt at bruge.

Flere kolleger

Netop fordi de enkelte mobilafdelinger i DR, NRK, SR, SVT og YLE har så små personalegrupper, er udbyttet af at arbejde sammen stort, vurderer Daniel Boo, som beskæftiger sig med mobile services i SR:

– Vi har meget at lære af hinanden, og jeg synes, at vi har haft stort udbytte af vore to årlige møder. Vi er ikke nok til, at vi kan afsætte personale til projekter på halv eller hel tid, men vi har stor glæde af at bytte ideer. På den måde føler vi os som en stærkere enhed og har fornemmelsen af at have kolleger. Og fordi Normob-folkene er en hands-on gruppe har vi masser af erfaringer, vi kan dele. Det gør vi blandt andet igennem vores nyhedsbrev, ligesom vi sørger for eksterne forelæsere og for at arrangere studierejser for at få inspiration fra lande, som er langt fremme på disse områder – for eksempel til Korea, siger Daniel Boo.

– Jeg har helt bestemt ladet mig inspirere af projekter, som er i gang i NRK og DR, og jeg er sikker på, at det også går den anden vej.

Andre nicheområder vil også have stor glæde at et nordisk samarbejde, mener Johan Winbladh og tænker blandt andet på communities og TV til mobiltelefonen.

Kontakt Normob-gruppens medlemmer