Høstens tildelinger er klare fra Nordvisionsfondet

Det er snart jul, og tradisjonen tro har Nordvisionsfondets styre tildelt støtte til mange samnordiske produksjoner og -utviklingsprosjekter.

Fondsstyret hadde sitt halvårlige møte i Stockholm, torsdag 29. november, og 30 prosjekter fikk tildelt støtte. I løpet av høsten har ytterligere 22 prosjekter, (fordelt på 5 ungprosjekter, 7 kulturprosjekter, 6 faktaprosjekter og 4 prosjekter fra barnegruppen), fått desentral research- og utviklingsstøtte, og totalt er det tildelt støtte til 52 prosjekter i denne fondsrunden.

Høstens produksjonsstøtte er på tilsammen 4,2 millioner Euro fordelt på 28 prosjekter. I tillegg til de nevnte utviklingsprosjektene som har fått støtte fra den desentrale puljen, har fondets styre også tildelt ytterligere 30.000 Euro fordelt på to prosjekter. 

Har ditt prosjekt fått støtte? Se oversikten over alle støttede prosjektene her.

Vårens deadline for Nordvisionsfondet er satt til 8, mai 2019. Fondsstyrets neste møte, hvor også tildelingene blir besluttet, er satt til 13. juni 2019.

Informasjonen om tildelingene vil senest offentliggjøres mandag 17. juni 2019. Har du behov for å søke penger før neste frist? Kontakt oss i Nordvisionssekretariatet for å diskutere muligheten for en raskere saksbehandlingstid.