Henrik Hartmann fortsätter som generalsekreterare för Nordvision

Den 1 juli 2018 börjar Henrik Hartmann på en ny period som generalsekreterare för Nordvision.
Hartmann har lång erfarenhet inom DR och Nordvision-samarbetet. Under de kommande fyra åren kommer han fokusera på att utveckla det digitala samarbetet.

Av Michaela von Kügelgen

”Jag är väldigt glad och tacksam över att få chansen att fortsätta utveckla det nordiska mediesamarbetet”, säger Henrik Hartmann, som i juli börjar på en ny fyraårig period som generalsekreterare för Nordvision.
Jobbet som generalsekreterare lades ut i alla de nordiska public service-bolagen, och till slut valdes den nuvarande generalsekreteraren för en ny period. Nordvisions ordförande Marit af Björkesten är glad att Henrik Hartmann valde att ansöka igen.

”Det fanns många starka kandidater från alla de nordiska länderna, men Henrik var den med tydligast framtidsvision”, menar Marit af Björkesten.

Henrik Hartmann har lett Nordvision sedan 2006. Tidigare har han arbetat som bland annat redaktör och redaktionschef på DR.

Den stora utmaningen under de kommande fyra åren blir att styra Nordvision i en mer digital och strategisk riktning, bedömer han.”Public service är för tillfället under väldigt stor press, men genom att samarbeta och utnyttja den kompetens som finns i de olika länderna kan vi erbjuda fler unika program. Och när vi producerar något tillsammans kan vi göra det billigare”, säger Hartmann.

”Vi behöver ett nytt tänk”
Marit af Björkesten påpekar att Nordvision har utvecklat sig på ett väldigt positivt sätt de senaste åren. Framför allt har samarbetet ökat mycket i omfång. Hon håller med Henrik Hartmann om att det är dags för Nordvision att ta ett större steg i en digital riktning.

”Vi behöver ett nytt tänk vad gäller det digitala området. Det är svårt och något som alla partner inom Nordvision tampas med. Ett tekniskt samarbete inom Nordvision är dessutom mer komplicerat än de andra eftersom alla bolag använder olika system”, förklarar af Björkesten.

Hon anser att Nordvision-samarbetet är avgörande för att de nordiska public service-bolagen ska kunna ta sig an teknikjättar som Google, Netflix, Amazon och Facebook.

”Vi måste bli ännu bättre på att samarbeta för att kunna konkurrera med de internationella aktörerna”, understryker Henrik Hartmann.

Nordvision – en unik plattform
Samarbetet i Nordvision har genom alla år byggt på ett ovanligt stort ömsesidigt förtroende.
”I medievärlden är det inte särskilt vanligt att man delar med sig av omvärldsanalyser och strategier, men som partner i Nordvision kan vi stötta varandra på många olika sätt. Det handlar inte bara om att spara pengar. Genom att samla våra resurser får vi också bättre kvalitet”, poängterar Marit af Björkesten.

Under de kommande fyra åren ska mediedirektörerna och Henrik Hartmann tillsammans bjuda in till att diskutera hur samarbetet ytterligare kan fördjupas och förnyas.

Med hänsyn till detta säger Marit af Björkesten:
”Det är viktigt att vi vågar prova något nytt”.

Hartmann belyser att nordiskt drama, barnprogram och nordisk kvalitetsjournalistik redan har ett gott rykte runt om i Norden. Han tror att de nordiska länderna kan ha ett mer strategiskt samarbete i framtiden och på så sätt erbjuda mer specifikt nordiskt innehåll som är tillgängligt under en ännu längre tid, så som t.ex. Netflix redan gör med amerikanskt innehåll.

”Redan nu har vi genom vårt samarbete en unik plattform att stå på – och det starka samarbetet ska vi fortsätta ha och utveckla i framtiden”, säger Henrik Hartmann.

Nordvision samarbetar för att stärka public service i Norden. Partnerna samproducerar, utväxlar program, utvecklar format tillsammans och delar kunskap, vilket genererade över 5 000 program 2017. Medlemmarna är DR (Danmark), NRK (Norge), SVT (Sverige), Yle (Finland), och RUV (Island), samt 4 associerade partner: KNR (Grönland), KVF (Färöarna), UR (Sverige) och Sveriges Radio (SR, Sverige).