Här är vårens projekt med fondstöd

Nordvisionsfondens styrelse tog beslut om stöd till nya nordiska projekt under sitt senaste möte.

Public service satsar på sportinnehållet, också i det nordiska samarbetet. Projektet "WSC implementation project during EURO2020", ett samarbete mellan NRK och SVT, får 15 000 euro i utvecklingsstöd. Foto: CHRISTOF STACHE/AFP/Scanpix.

Vårens sökrunda i Nordvisionsfonden har nu fått sitt resultat, då styrelsen på sitt möte den 3 juni tog beslut om vilka projekt som tilldelas pengar.

Från de centrala fonderna delades totalt cirka 11,4 miljoner euro ut till samproduktioner. Till utvecklingsprojekt gick det ut cirka 84 000 euro, fördelat på sex projekt. 

Decentralt har det under det gångna halvåret delats ut utvecklingsstöd i samarbetena för barn, ung, fakta och kultur. Här delar 23 projekt på cirka 280 000 euro. I dessa ingår elva projekt i det ökade ung-fokus som styrelsen gav stöd för senaste november. Dessa projekt delar på 139 000 euro.

Se hela listan över utdelade stöd här.

Nordvisionsfonden

Nordvisionsfonden delar ut stöd till utvecklingsprojekt och samproduktioner två gånger per år. Nästa deadline för att söka om stöd är den 3 november.

Har du frågor om ansökan, eller vi du ha hjälp? Kontakta sekretariatet när som helst. Läs mer om fonden här.