Här är de senaste fondstöden

Nordvisionsfondens styrelse sammanträdde torsdag 1 december och tog beslut om de ansökningar som kommit in under hösten.

NRK:s "Gutter mot verden" får en andra säsong med produktionsstöd ur Nordvisionsfonden. Foto: NRK.

Resultatet är att fonden delar ut 78,6 miljoner danska kronor till nya nordiska samarbetsprojekt.

Produktionsstöd delas ut till 25 projekt från NRK, nio projekt från DR, fem från SVT och två från Yle.

I tillägg får nio projekt utvecklingsstöd, sammanlagt 142 000 euro. Allt från undersökande journalistik, via minoriteter och podcast till benchmarking av inköpsprocesser ingår här.

Nästa ansökningsrunda inleds till våren, och deadline för registrering av projekt är den 4 maj.

Här kan du se listan över utdelade stöd hösten 2022.