Hack Day skapar viktiga relationer – och förhoppningar om mer konkret samarbete

Nordvisions årliga evenemang Nordic Hack Day samlade utvecklare från hela Norden i Reykjavik. På bara ett dygn skapades fungerande demoversioner av projekt som kunde leda till konkreta samarbeten framöver. Det finns också förhoppningar om mer långtgående visioner än så.

Det var intensiva diskussioner i de tio grupperna redan från start. Foto: Tommy Nordlund.

En nordisk recepttjänst med lokala läckerheter? En kartservice som visar geografisk hemvist för artiklar om ett visst ämne? En fjärrkontroll för att hjälpa föräldrar att hålla koll på barnens streaming?

Alla dessa exempel är direkt hämtade ur den imponerande bukett projekt som utvecklades bland de omkring 50 deltagarna på Island den 14 och 15 november, från Nordens alla hörn.

Ingrid Grønlie Guren, utvecklare från NRK, var med på Hack Day för första gången.

”Jag behöver pressa mig själv till att anmäla mig till sådana här evenemang. Det finns en viss barriär. Det är lite ojämn könsfördelning, så jag befinner mig utanför komfortzonen. Men, när jag väl kom hit så kändes det väldigt bra”, säger hon.

Grønlie Guren var med och utvecklade ett projekt kring nordiska recept.

”Nordic Food Portal, kallade vi det, och vi önskar samla recept från de nordiska public service-bolagen. Kanske man kunde lära sig om varandras matkulturer genom att lagra recept och översätta dem. Jag tänker på diskussionen om matsvinn. Vi kunde dela lokala matidéer tvärs över landsgränserna. I Norge har vi rätt lite av recept på grönsaks- och fiskrätter, men kanske de andra nordiska länderna har det”, säger hon, och hoppas att projektet kunde leva vidare och utvecklas även efter Hack Day.

”NRK Mat har stor potential, så det vore fint om man kunde använda det som vi gjort här”, säger hon.
 


Ett av projektet, Mapster, presenterades med en helt fungerande demoversion, som gjorde det möjligt att söka geografiskt efter artiklar på ett visst ämne. Foto: Skärmavbildning ur presentationen.


Unikt tillfälle att jobba ihop

Det årligen återkommande evenemanget har utvecklats till en viktig mötesplats för dem som jobbar med teknologisk innovation i bolagen.

”Nordic Hack Day det enda tillfället där utvecklare och andra som har med webbutgivningen att göra kan träffas och jobba med gemensamma projekt som utgår från teorier. Det är ett tillfälle att experimentera och validera sina experiment med andra, som jobbar i bolag med liknande värderingar och utan risk för att behöva gömma affärshemligheter”, säger Kristoffer Söderlund, teknisk producent på Svenska Yle.

Söderlunds kollega Alexander Granholm var i år imponerad inte minst av projektet kring föräldrakontroll.

”Det här ger de olika utvecklarna en chans att träffas och nätverka på ett sätt som inte annars är möjligt, vilket å sin sida kan leda till nya idéer och angreppssätt på olika problem, och även i bästa fall projekt man kan samarbeta kring. Det är också ett perfekt tillfälle för att hinna göra sådana experiment man annars har svårt att hitta tid för”, säger han.
 


Det vinnande teamet presenterade en sorts fjärrkontroll med vars hjälp till exempel föräldrar kan begränsa innehållet för sina barn på de nordiska public service-bolagens playtjänster, och även lägga in en tidsbegränsning för användandet. Foto: Tommy Nordlund.


Lägre tröskel att ta kontakt

Hack Day är en chans till insyn i hur de andra nordiska bolagen löst problem som är bekanta för de flesta deltagare. Att lösningarna varierar mellan bolagen är inte av ondo, tvärtom är det något att ta med sig hem, säger Kristoffer Söderlund.

”Vi får ett sätt att bilda ett större nätverk bland utvecklarna i de olika bolagen och det gör det lättare för oss att vara i kontakt samt lättare att lösa gemensamma problem såväl tekniskt som strategiskt. Vi har redan flera exempel på det”, säger han.
 


Deltagargänget under Nordic Hack Day 2019 på Island. Foto: Tommy Nordlund.


Snabb förändring öppnar för tätare samarbete

Som alltid finns det utrymme för utveckling. Baldvin Þór Bergsson, chef för digitala medier i årets värdbolag, RÚV, menar att det går att hitta flera områden där de nordiska public service-bolagen kunde arbeta tätare ihop.

Den digitala miljön är i snabb förändring, och även de större bolagen har svårt att hålla takten, för att inte tala om ett litet bolag som RÚV. Nordic Hack Day utgör den perfekta möjligheten för utvecklarna att verkligen förstå i vilken riktning de andra är på väg, och huruvida det finns nordiska projekt att samarbeta kring”, säger “Först och främst ger det här vårt team chansen att etablera kontakt, och lära sig nya saker. Vi har haft nytta av de tidigare årens upplagor, genom formella projekt men, ännu viktigare är de personliga relationerna och de delade erfarenheterna som utvecklarna skapar”, säger han.

Olika plattformar och olika traditioner i bolagen är utmaningar i samarbetet, konstaterar Baldvin Þór Bergsson.

”Jag tror verkligen att de nordiska public service-bolagen borde röra sig mot en gemensam plattform, och större projekt. Det enda som hindrar detta är långtida strategier”, säger han.