Hack day öppnar upp för framtida samarbeten

I början av oktober samlas 50 utvecklare, designers och product owners från Nordvisionbolagen i Finland för ytterligare ett nordiskt hack day. Arrangören Yle lovar bjuda på färdiga problem att lösa – utmaningen ligger i att kunna utnyttja slutresultatet i de olika bolagen efter evenemanget.

Av: Michaela von Kügelgen

Den första och andra oktober bjuder Yle in de övriga Nordvisionbolagen till Helsingfors för att delta i ett nordiskt hack day. Årets tema är engagemang och interaktion.

”De första anmälningarna kom nästan genast när anmälningen öppnade”, berättar Peter Sjöholm som ansvar för arrangemangen på Yle.

Han är glad över intresset men påminner om att det fortfarande går att anmäla sig på evenemangets webbsida. Hack day ordnas på Hanaholmen, en bit utanför Helsingfors centrum. Där finns både hotellrum och mat och Sjöholm tror att de flesta inte hinner att se något av Helsingfors under sin vistelse.

”Vi har lite på 24 timmar tid på oss, det kommer att vara intensivt.”

Enligt Mårten Seiplax som är product owner för svenska.yle.fi är det ett bra tillfälle för de olika bolagen att lära sig av varandra. Han har själv deltagit i hack day en gång tidigare.

”Vi står inför väldigt lika utmaningar men alla är ensamma med sina problem i de egna länderna. I Norden är vi ändå ganska lika och har inga kommersiella orsaker att inte samarbeta”, säger Seiplax.

Blandade lag
Enligt Seiplax ligger utmaningen i att deltagarna kan ha olika uppfattningar om vad som ska hända.

”Det är bra med ett tydligt koncept som avgränsar så att det inte blir för generiskt.”

Det har man redan tänkt på inför årets hack day.

”Vi kommer att några färdiga förslag på konkreta grejer som grupperna kan ta sig an”, berättar Sjöholm.

Tanken är att utnyttja de problem som existerar på Yle eftersom den gemensamma tiden är knapp. Med blandade lag med deltagare från de olika länderna ska teamen försöka hitta lösningar.

”Vår inställning var att vi skulle blanda oss med de andra deltagarna och vara öppna för att bidra till andras pitchar. Vi försökte undvika ett NRK-team och hellre lära känna de andra”, berättar Marianne Tallaksen som är gruppledare för backendutvecklare på NRK.

Hon deltog inte själva hackingen men var på plats tillsammans med utvecklarna under senaste hack day i Danmark.

”Tack vare att vi spred ut oss fick vi ganska goda kontakter till deltagarna från de övriga public service-bolagen”, berättar Tallaksen.

Överlag var hon väldigt nöjd med arrangemangen men har några konkreta förbättringsförslag.

”Det behövs en mikrofon vid pitcharna och det skulle vara bra med en kort uppvärmning före man sätter i gång.”

Skapa nätverk
Fastän hack day uttryckligen handlar om att tillsammans klura ut lösningar på existerande problem är det inte bara kodning som står på schemat.

”All tid ska inte gå åt till att koda utan åt skapa nya nätverk. Vi har genomfört många projekt tack vare tidigare kontakter”, säger Peter Sjöholm.

Också Mårten Seiplax lyfter fram vikten av att knyta kontakter till kollegor i de övriga Nordvisionbolagen.

”Det viktigaste är att ta bort skygglappar och se att någon gör något på ett helt annat sätt. Då är det andra sättet inte bara en teori utan blir något konkret.”

Heidrun Reisæter som är medieutvecklingschef på NRK hoppas att höstens hack day kommer att sänka tröskeln för mer erfarenhetsutbyte mellan de nordiska utvecklarna.

”Jag tror att det finns ett stort värde i att vi lär känna varandra och kan ha kontakt över landsgränserna också mellan olika arrangemang.”

Enligt Marianne Tallaksen värdesätter NRK-deltagarna verkligen möjligheten att delta i hack day.

”Det var en fin upplevelse senast. De som var med snackar fortfarande om goodiebagen som innehöll honung och öl.”

Siktar på bestående nytta
Själva hack day innebär ett drygt dygn tillsammans, men förhoppningarna är större än så.

”Jag hoppas det leder till någon sorts slutprodukt så att det inte ’bara’ är bortkastade övningar. Det måste ändå inte bli färdigt och man måste få misslyckas, men jag tycker det är viktigt att sikta på att det här ska vi ha nytta av senare”, säger Mårten Seiplax.

Peter Sjöholm är inne på samma linje. Han hoppas att det som tas fram under hack day kommer att ge konkret nytta för bolagen på sikt.

”Vi kommer att ha 50 kloka personer på plats, men hur ska vi få den bestående nyttan och omsätta allt i praktiken med olika system, kulturer och behov?”

Sjöholm lyfter också fram Helsingfors som en plats där stora saker kan ske.

”I juli stod Helsingfors värd för ett toppmöte mellan Trump och Putin. Nu samlar vi topparna inom nordisk webbutveckling till Helsingfors. Jag hoppas på goda samtal och ännu bättre resultat!”