Gunilla Ohls om Nordvision

Gunilla Ohls redegør NV-samarbejdets status halvvejs igennem sin treårige term som ordfører for Nordvision. Ohls overtog formandskabet for Nordvision d. 1. januar, 2006.

Man kan med gott samvete säga att Nordvisionssamarbetet mår bättre än någonsin. Aldrig tidigare har lika många program samproducerats eller utväxlats. År 2006 kom vi inom ramen för Nordvisionen upp till närmare 3000 timmar program. Också nyhetsutväxlingen steg med 10 procent under senaste år.

Arbetet i programgrupperna är basen för Nordvisionssamarbetet. Varje programgrupp fick som uppdrag att under våren 2007 lägga upp succekriterier för sitt arbete.

I och med att samtliga nordiska ps-bolag har infört beställarorganisationer har det också funnits behov att i högre grad integerera beställarna i programsamarbetet. Ett försök med beställarmedverkan kommer att utvärderas senare i hösten.

Det har också tillsatts en grupp med representanter för samtliga bolag, en ”tænketank”, som har till uppgift att ta fram nya kreativa idéer för hur Nordvisionen kan bli en ännu bättre på att leverera kvalitet och svara mot framtidens utmaningar.

Kvalitet i fokus

De kommande åren ligger fokus helt och hållet på att ytterligare öka kvaliteten i programsamarbetet. Målet är att få ut ännu fler och bättre program som kan sändas i de nordiska bolagens kanaler. Samtidigt förbättras de tekniska och administrativa förutsättningarna, så att samarbetet kan skötas både effektivare och smidigare än tidigare.   

Just nu är ett av de främsta målen att förbättra informationen. Nordvisionen har fått en välfungerande webbsida, www.www.nordvision.org, där all aktuell information om Nordvisionen finns samlad. Den nya projektkalendern har på många sätt förbättrat och underlättat det praktiska programutbytet och statistikföringen. Också en konkret och bra handbok för alla som kommer i kontakt med Nordvisionen har blivit färdig.

Ett gemensamt nordiskt metadataprojekt är igångsatt med syfte att i framtiden möjliggöra filövering av program mellan de nordiska ps-bolagen.  

De två viktigaste framtidsutmaningarna är att utveckla websamarbetet ytterligare och att lösa de nordiska rättighetsfrågorna. Vid sidan av detta gäller det att också i framtiden garantera att Nordvisionsfonden kan stödja både utvecklingsprojekt och konkreta samproduktioner. Den finansiella moroten i samarbetet kan inte underskattas.

År 2009 fyller Nordvisionen 50 år. En jubileumskommitte är i full gång med att planera jubileet. Min förhoppning är att jubileet också ska synas i tv-apparaterna runt om i Norden.

Gunilla Ohls, ordförande för Nordvisionen, 2006-2008.