Globalt møde om programudveksling

Der findes ingen international organisation som håndterer udveksling af international public service indhold. Derfor var Nordvisionssekretariatet medarrangør af den første ”Lab-session” mellem 15 forskellige internationale organisationer, som arbejder med regionalt og kontinentalt programindhold. Mødet fandt sted i samarbejde med FN organisationen for dialog, medier og samarbejde; UNOAC.

av Henrik Hartmann

Hovedstaden Doha i den lille rige Golf stat Qatar, var vært for et møde mellem de uafhængige regionale organisationer, som alle arbejde med programudveksling under en eller anden form. Mødet sluttede med at deltagerne underskrev en fælles erklæring, et ”Memorandum of understanding” og aftalte en fremtidig handlingsplan. Foreløbig går samarbejdet under betegnelsen Glomex.

I første omgang er det meningen, at man vil forsøge at udveksle indhold som partnerne ejer de fulde rettigheder til, men senere hen er det ambitionen at undersøge om samarbejdet også kan blive en platform for co-produktioner og måske udvikle sig til også blive en platform for salg af public service programmer.

Det programindhold, som tænkes indgå i udvekslingen, er de public service programmer, som i dag ikke finder vej til salgsmesserne, men som alligevel kan have en interesse for public service niche og temakanaler.

Fire små skridt
Fire små, men betydningsfulde skridt er nu taget i bestræbelserne på at forsøge at skabe et internationalt programudvekslingssamarbejde med partnere uden for Norden.

###FAKTABOKS###

Første skridt var dannelsen af en arbejdsgruppe af særlig dedicerede partner for at starte en dialog om, der var et behov for international udveksling af programmer. Her efter har arbejdsgruppen drøftet, – hvordan man kan samarbejde i relation til rettigheder, screening, digital infrastruktur og redaktionelle kriterier.

Næste skridt var at opbygge et gennemsyns website, hvor partnerne kan uploade programmer. Tredje skridt har været at udarbejde en generel aftale mellem partnerne. Den er nu underskrevet af tre af parterne.

Fjerde skridt var at ansøge EU Media Mundus programmet i efteråret 2011, i håbet om at kunne skaffe midler til at opbygge en digital infrastruktur mellem partnerne, for at kunne distribuere programmerne digitalt – i broadcast kvalitet.

EU´s Media Mundus program støtter bl.a. distribution og cirkulation af tv – og medieprodukter mellem Europa og tredje verdenslande for ”…at øge forbrugernes valgmuligheder og kulturelle mangfoldighed”.

Perspektivrigt samarbejde
På UNOAC mødet i Doha i Qatar sluttede det i øvrigt positivt for Glomex samarbejde, eftersom initiativet under afslutningsceremonien blev kåret som et af de fire mest perspektiv rigeste samarbejder blandt de mange deltagende projekter.

Mer information: Mer om GLOMEX