Glaser ny programdirektör i SVT

Lena Glaser, divisionschef för SVTi, blir ny programdirektör i SVT med ansvar för det interaktiva utbudet och interaktiva plattformar. Därmed har SVT nu tre programdirektörer. Föruom Glaser är Annie Wegelius programdirektör för allmän-tv och Jan Axelsson programdirektör för nyheter, current affairs och sport.

I och med förändringen skiljer SVT mera mellan den beställande och den producerande organisationen på webben. Som programdirektör kommer Glaser att arbeta med strategier för det interaktiva utbudet och vidareutveckla beställarprocessen.

SVT:s VD Eva Hamilton säger att man nu, allt tydligare, ser hur det interaktiva utbudet blivit en del av SVT:s kärnverksamhet och inte längre kan betecknas som något som man gör vid sidan om.

– De börjar bli en huvudsak för ett mediebolag som vill vara “Om alla, för alla”. Och då är vår nuvarande organisation – där SVT i allt väsentligt är byggt för att göra traditionell TV – inte längre hållbar. Vi behöver kunna skala upp vår interaktiva verksamhet, vi behöver släppa in andra kreativa röster, vi behöver öka kunnandet i hela företaget och vi behöver integrera beställningar och produktion av interaktiva tjänster och program i hela organisationen, säger Hamilton.

Tillsammans har de tre programdirektörerna gemensamt ansvar för det samlade SVT-utbudet. Som en följd av förändringen kommer programledningens beställare i fortsättningen hantera både tv-uppdrag och webb-uppdrag.