Givande och tagande

I samband med svenska insamlingsprojektet Musikhjälpen samlades representanter från de nordiska insamlingsprogrammen i Göteborg för ett intensivt dygn där man presenterade för varandra hur man arbetar i de olika länderna. Och där man delade med sig av sina goda idéer.

av Mikael Horvath

I alla de nordiska länderna finns stora nationella och tv-sända insamlingssatsningar. I Norge samlar den årliga TV-aksjonen in över 200 miljoner norska kronor på en dag, mycket tack vare de mer än 100.000 frivilliga som går från hus till hus och knackar dörr. Och i Finland har man sedan 2007 den årliga ”Näsdagen” (Red Nose Day) som central insamlingskampanj.

Även de andra länderna har sina kampanjer och tv-sändningar. SVT anordnar varje år ”Världens Barn”, DR samlar årligen in cirka 100 miljoner danska kronor i Danmarks Indsamlingen och på Island anordnar RUV insamlingsprogram till olika projekt i stort sett varje år.

Lära av varandra

Under mötet stod det klart att det finns ett mycket stort engagemang bland medarbetarna som arbetar med dessa program och kampanjer. Och att det engagemanget också leder till generositet mot sina nordiska kollegor. Under mötet delades också erfarenheter och praktiska råd mellan länderna. Varje deltagare åkte därför hem med flera klara idéer till att förnya och förbättra sina egna program.

Musikhjälpen

Anledningen till att mötet hölls i Göteborg, var att den svenska Musikhjälpen anordnades för fjärde gången, 12-18 december. Musikhjälpen är ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen, och bygger på det holländska formatet ”Serious Request”. Tre personer (artister och/eller dj:s) stängs in i en glasbur under en vecka, där de sänder radio och tv dygnet runt. Publiken får önska musik genom att donera pengar. Och under veckan händer massor av events och spontana aktiviteter.   

Musikhjälpen har blivit en stor framgång för både SR och SVT, speciellt då den engagerar ungdomar. Publik som är svår att nå, får här en möjlighet att mötas på olika plattformar.

Även hjälporganisationerna tycker att eventet mycket positivt. Trots att det pågår då de etablerade organisationerna har sina stora insamlingskampanjer, så har det visat sig att det är nya givare som engageras genom Musikhjälpen.

Nya samarbeten

De stora insamlingsprogrammen som bolagen redan arbetar med, är för etablerade för att man enkelt ska kunna förändra sina projekt och samarbeta kring något nytt stort insamlingsprojekt. Deltagarna var därför överens om att man där istället når bäst resultat genom att lära av varandra.

Men ”mindre” och mer riktade projekt som Musikhjälpen, kan vara intressant att samarbeta kring. Deltagarna åkte därför hem med intentionen att undersöka hur vidare samarbeten kan se ut, och ska träffas igen i Oslo under våren/föråret 2012.

Musikhjälpens webbsida: sr.se/musikhjalpen