FST5 och SVT World på gemensam finsk kanalplats

Svenskspråkig tv i Finland kommer att få en gemensam kanalplats från och med den 1 september då FST5:s och SVT Worlds kanalplatser slås ihop och sänds på samma kanal. FST5 kommer att synas i rutan under stora delar av prime time, medan kanalplatsen under övriga tider istället visar SVT World.

Fram tills nu har FST5 sänts på kanalplats 5 i hela Finland, medan SVT World varit tillgänglig som betalkanal bakom kort via antenn, kabel, ip-tv och satellit. Från och med i höst kommer SVT World istället att synas på FST5:s kanalplats i stora delar av landet.

I nordöstra Finland kommer dock enbart FST5 att synas på kanalplatsen. Sammanlagt kommer ändå omkring 3,5 miljoner tittare i 1,7 miljoner hushåll att fritt kunna ta del av programmen på den nygamla kanalplatsen. Samtliga FST5:s program kommer som tidigare också att textas till finska medan SVT Worlds sändningar kommer att vara otextade.

– En orsak är att erbjuda en möjligast stor del av Finlands befolkning en helt svenskspråkig kanalhelhet gratis. En annan orsak är att Yle också tidigare har betalat för den kanalplats där SVTworld har sänts och nu slipper man den kostnaden samtidigt som den outnyttjade tiden på FST5-kanalplatsen kan utnyttjas bättre, förklarar FST5:s programchef Nicolina Zilliacus-Korsström.

Svårt pussla ihop schemat

Att pussla ihop en gemensam tablå för kanalplatsen har inte varit lätt. Sist och slutligen är det ändå få program som man är tvungna att rucka på i FST5:s kanaltablå. För att få in en del av de mest omtyckta programmen i SVT Worlds utbud, som till exempel helgunderhållningen, har en del program hos FST5 dock fått ge vika. Också de sena tv-nyheterna har förkortats och tidigarelagts på grund av sammanslagningen.  Inga finländska program försvinner dock från FST5 i och med förändringen.

–  Det är klart att det är utmanande att avgöra vilka program vi måste få att rymmas med och vilka inte. Vår strävan är ju att en så stor del som möjligt av SVT World-utbudet ska finnas tillgängligt på kanalplatsen åtminstone någon tid på dygnet. Det är också utmanande att lyckas klämma in FST5-programmen i primetime så att vi ändå kan sluta på så exakta klockslag att skarven till SVTworld blir snygg, säger Zilliacus-Korsström.

Rent tekniskt kommer SVT Worlds sändningar sändas från Stockholm precis som tidigare. Man öppnar helt enkelt bara upp den finska kanalen gentemot Sverige under vissa tider. Men ändå har de tekniska utmaningarna varit många, medger Nicolina Zilliacus-Korsström.

– Det svåraste är väl nog att vi har ännu mindre marginaler mellan programmen, för att skarvarna kräver sina sekunder och måste vara exakta så att vi inte kommer in i mitten av program. För hela planeringsverksamheten har det varit väldigt utmanande att få in uppgifter om SVT Worlds sändningar i vårt plasma-sändningssystem (What’s On) så att vi kan hantera dem, eftersom de ju måste synas t.ex. också i epg, pressfolders osv. Nu har det äntligen börjat fungera så att vi har programmen i våra system minst tre veckor före sändning, dvs genast när SVT World publicerar sin tablå på webben. Det vi ännu inte vet är hur mycket programändringar vi kommer att bli tvungna att administrera, säger Zilliacus-Korsström.

Vad responsen hos tittarna kommer att bli återstår också ännu att se eftersom ingen kunnat se hur det fungerar med två kanaler på samma kanalplats i praktiken. I finlandssvenska medier har det dock skrivits en hel del om förändringen redan nu och tittare har också hört av sig till FST5.

–  I första hand handlar det om den del av tittarna som nu har hela SVT World, till en månadskostnad, och för vilka den gemensamma kanalplatsen ju nog innebär en försämring. Men det finns också de som redan nu ser fram emot att via detta arrangemang få stifta bekantskap med ens en del av SVT-utbudet utan extra kostnader eller andra specialarrangemang, säger Zilliacus Korsström.

Mer information: http://svenska.yle.fi/svtworld