Fremstød for public service i EU

De nordiske børne – og ungdomsenheder præsenterede i november måned i Bryssel deres public service tilbud til de nordiske børn.

Barnkalas-projektleder Ane Skak havde sammensat en bred vifte af vedkommende nordiske børneprogrammer, og programchef for NRKs B&U-afdeling, Kalle Fürst stod for præsentationen. Blandt publikum var nordiske journalister, EU-parlamentarikere og repræsentanter for de nordiske repræsentationer i EU, samt folk fra EU-kommissionen.

Ane Skak siger, at selvom man ikke umiddelbart kan måle effekten af et sådan arrangement synes hun, at arrangementet var meget vellykket. Hun fortsætter, at det der vel egentlig er mest brugbart her efterfølgende er, at de nordiske B&U-enheder og deres bestillere sammen har deltaget i en proces om at definere de særlige nordiske public service-kvaliteter på børne- og ungdomsområdet, som kendetegner vores indhold.

Stor overensstemmelse mellem de nordiske lande

De nordiske public service-kerneværdier blev i præsentationen i EU beskrevet med nøgleordene: ”Mangfoldighed”, ”Kulturelt og sproglig identitet”, ”Livet i øjenhøjde”, ”Udvikling og identitet” samt ”Oplev og udforsk verden”. Hertil siger Birgitte Fredsby, Børne- og Ungdomschef i DR:

– Det viser sig, at der er overraskende stor overensstemmelse i den måde, man laver tv på til børn og unge i de nordiske lande. Public service leverer et nærvær og en lokal sproglig samt kulturel forankring, som er helt unik, sammenlignet med mediemarkedets tilbud i øvrigt til børn og unge”.

Lang tradition for B&U-samarbejde i Norden

De nordiske B&U-enheder har en lang og stolt tradition for samarbejde gennem Nordvision. Alene i 2007 blev det til 147 samproduktionstimer på B&U området i alt i de nordiske lande.

Merethe Eckhardt, underdirektør i DR Medier siger:

– Udviklingen på mediemarkedet gør, at public service til stadighed bliver udfordret og vi er nødt til at være spidse på og bevidste om, hvad det er vores rolle er, og hvad det er, som gør public service på børn- og ungeområdet til noget særligt.

Birgitte Fredsby supplerer:

– Vi skal ikke bare udnytte volumen i det nordiske samarbejde. Vi skal være offensive og samarbejde der, hvor det giver mening. Der er et solidt grundlag for endnu større samarbejde mellem os i de nordiske lande.