Formatsamarbejde giver succes i Finland

En finsk version af en svensk programserie om livet efter de 65 år er blevet en stor seersucces hos YLE.

’VeteranTV’ -programserien, som oprindeligt blev udviklet af Utbildningsradioen (UR), har foreløbig kørt i fem sæsoner i Sverige med stor succes. Denne serie er nu blevet omformet til de finske forhold. Serien ser på drømme og glæder hos ældre mennesker, men skildrer også besværlighederne ved alderdommen. Serien havde premiere på YLE TV1 i Finland i januar måned med programtitlen ’Saimi & Jalmari’.

Succes i Sverige

Cecilia Bäcklander, som er chef for UR’s voksenredaktion siger, at VeteranTV -serien har haft mellem 250.000 og 495.000 seere ved førstesending i Sverige. UR har ligeledes fået meget positiv tilbagemelding om, at serien skildrer ældre mennesker direkte, fordomsfrit og uden nedladenhed.

– Kan man for eksempel snakke om sex mellem ældre mennesker? Det kan man, har det vist sig. Og hvorfor skulle man egentlig behandle ældre mennesker med silkehandsker – bare fordi de har livserfaring, spørger Cecilia Bäcklander.

Hemmeligheden bag konceptet er de to programværter, som prøver at fange essensen af de ældres verden på en nysgerrig og humoristisk måde. Værterne er med i at skabe en særlig stemning, men de ældre har selv en stor rolle i serien. Værternes indslag kompletteres med mere dybdegående reportager om sociale spørgsmål.

’Saimi og Jalmari’ på finsk

I YLE er det Undervisnings- og videnskabsafdelingen, som har omformet Veteran TV -formatet til finske forhold. Tapio Kujala, chef for undervisning og videnskab fortæller, at han stiftede bekendtskab med formatet for et par år siden. Allerede den gang blev han meget imponeret over seriens måde at fortælle om alderdommen:

– Serien portrætterer, hvordan de ældre selv oplever alderdommen; dets glæder, sorger og besværligheder. Serien viser også, at ældre godt kan have mange drømme, og vi ser nogle af disse drømme blive realiseret i seriens løb.

Tapio Kujala siger, at programværterne også i Finland har en stor rolle i serien. ’Saimi & Jalmari’ bringer frem de ældres tanker, behov og overvejelser om livet og om det at blive gammel – i stedet for ekspertudtalelser.

Lokaliseret koncept

Den finske serie tager ligeledes nogle svære problemstillinger op, såsom selvmord blandt de ældre, eller hvordan det føles, at skulle vente for en plejehjemsplads i over to år. Tapio Kujala fortæller, at udfordringerne i Sverige og Finland med hensyn til de ældre ligner hinanden meget, og at det derfor også ar oplagt at lave en finsk version af det svenske format.  

– Konceptet var svensk, men vi lavede en særlig finsk udgave af konceptet. Vi havde ligeledes mulighed at lave en benchmarking med UR, og lære af deres erfaringer. Dette var virkelig nyttigt i planlægningsfasen, siger Kujala.   

Seersucces og debat

YLE har haft meget fine seertal med Saimi & Jalmari. Serien har nået op til 28 % share på YLE TV1 gennem de første to måneder siden debuten i januar måned. Dette munder ud i op til 347.000 seere.

Serien har været særligt populær blandt seergruppen +55, men selv de unge seergrupper har været interesseret i serien. Programmerne har ligeledes vakt mange diskussioner på internettet, for eksempel i ældres egen internetcommunity – ’Seriorinetti’.

Serien fik ligeledes stor opmærksomhed i aviserne, når den debuterede. YLE modtager ugentligt meget feedback fra seerne om serien, og over 90 procent af disse henvendelser har været positive. Seernes reaktion har helt bestemt været, at programmer af denne karaktær behøves, siger Kujala.

Tapio Kujala konkluderer, at Saimi & Jalmari er et virkelig godt eksempel på succesfuld nordisk samarbejdsprojekt, som både har gjort en forskel for seerne, og bragt et vigtigt tema til debat både i Sverige og Finland. YLE har allerede besluttet at fortsætte serien til efteråret 2009.

VeteranTV konceptet er ligeledes på vej ind i Europa som en collection, hvor hvert deltagende land producerer et program i en serie, via EBU.