Format på väg inom Nordvision – Du och jag och lite kultur

Formatutveckling har blivit en viktig del av mediebolagens verksamhet också inom Nordvisionssamarbetet. En av formatidéerna som hösten 2013 fick utvecklingsstöd av kulturbeställarna är Svenska Yles Du och jag och lite kultur.

Av Bo Ahlgren

Idén är att göra hela kulturbegreppet och kulturupplevelserna lite bredare än vanligt. Dessutom kan man säga att det också handlar om att få två människor lite närmare varandra, även på områden där de inte annars rör sig.

– Vi har nu jobbat med tre scener i programmet. Den första när ”kulturbesiktningen” äger rum, den andra scenen när paret eller de båda människorna tar del av ett gemensamt kuturevenemang, och den tredje, pay-offen som visar att vi kommit i mål. När paret tar en kaffe latte tillsammans och för första gången för en kulturcentrerad diskussion tillsammans, säger Tomas Lindh som är utvecklingschef på Svenska Yle.

Det är Tomas Lindh som tillsammans med producenten John Stark arbetat fram konceptet till idén som deltog i kulturformattävlingen i höstas, och premierades med 12.000 euro för utveckling.

Utvecklingsmedel från Nordvision gör formatutvecklingen för Svenska Yle mer flexibel, säger Tomas Lindh. Det går att köpa sig tid och tjänster för att göra utvecklingen möjlig. Annars är det svårt att utveckla parallellt med den dagliga produktionen.

 

Viktigt hitta formatets element

Sedan hösten har en utvecklingsgrupp på 3-4 personer gått vidare med idén, lekt med formatet och i det här skedet har man också lagt till fler element än som fanns med i början. Som att paret försöker bekanta sig med, men framförallt förstå,  varandras intressen och fascination. Det är kultur i ett brett perspektiv.

– Vi försöker utveckla fler element som kan definiera programkonceptet som ett format, bildspråk, vilka objekt som ska finnas med. Förtydliga så det samtidigt blir kostnadseffektivt, säger Tomas Lindh.

Svenska Yle har implementerat NRK:s metoder för programutveckling i ett par års tid, och *Du och jag och lite kultur går genom samma process.

– Vi har mycket att tacka NRK för när det gäller processer, principer och metoder för programutveckling, säger Tomas Lindh som i flera omgångar varit hos NRK för att gå djupare in i de metoder som används där.

Samarbete om både processer och program är någonting Tomas Lindh talar varmt för, också i ett tidigt skede. Du och jag och lite kultur ska återpitchas på kulturmötet i början av april, då får man se vad utvecklingen gett för resultet.

– Jag brukar lyssna väldigt noga på vad de andra beställarna säger

och ger för feedback för målet är ju, potentiellt, ett format för oss alla, säger Tomas Lindh.