Förlängd deadline på ungformatkonkurrancen

Registrera din ungformat-idé senast den 15 augusti.

De nordiska ungbeställarna söker ett nytt  format i genrerna reality, factual entertainment, light documentary och lifestyle för målgruppen 20-30 år.

Läs den fullständiga briefen och ladda upp ditt förslag på Nordvisions hemsida senast den 15 augusti!

De 6 bästa inlämnade förslagen kallas till pitch 15 september, så tävla med dina nordiska kollegor och vinn  25.000 EUR i Berlin denna höst!