Fondsstöd till drygt 40 nya projekt

Nordvisionsfondens styrelse möttes i veckan i Helsingfors och gav stöd till sammanlagt 43 nordiska projekt, 38 i form av produktionstöd och sammanlagt 16 i form av utvecklingsstöd, elva decentrala och fem helt nya.

Förutom de konkreta projekten fick också ung-gruppen mandat att ordna en formattävling till hösten, vilket betyder att det sammanlagt kommer att finnas tre formattävlingar i höst, i ung, i kultur och i fakta.

Produktionsstödet som blev utdelat uppgår till sammanlagt knappt 43 miljoner DKK, alltså ca 5,8 miljoner EUR. Bland stöden finns bland annat flera dramasatsningar. Du kan se en komplett lista här.

I tillägg till de redan utdelade decentrala stöden fick fem projekt utvecklingsstöd till ett samlat belopp på 62.000 EUR, vilka dessa var ser du också på samma lista.