Fondsfristen är 6 maj!

Denna vår är ansökningsfristen för produktionsstöd och centralt utvecklingsstöd den 6 maj! Ansökningarna sker digitalt här på www.www.nordvision.org.

Senast delades stöd ut till sammanlagt 43 olika nordiska projekt till ett belopp på 43 miljoner danska kronor. En komplett lista över de projekt som beviljades stöd finns på www.nordvision.org.
Då du ansöker om stöd fyller du i en ansökan digitalt på www.nordvision.org/nordvisionsfonden. Programidéer ska vara godkända av den nationella beställaren före pitch eller ansökan. Här kan du läsa mer om hur det går till: Nordvisionsfonden
Om du har frågor kring fondsrutinerna i ditt bolag eller hur ditt bolag brukar prioritera bland produktionsstöden är du välkommen att kontakta fondsrepresentanten i ditt bolag:

Fondstyremedlem / fondskontakt:

DR:  Maria Damborg Hald
NRK: Arne Helsingen / Guttorm Skoglund
RUV: Bjarni Gudmundsson
SVT: Thomas Nilsson / Christian Wistrand
YLE: Marit af Björkesten / Maria Berger och Arja Mäkinen

Här är en lista över vårens Nordvisionsmöten:

 

Mars

11.3 Historiegruppen (Oslo)

12-14.3 Barn (Reykjavik)

17-18.3 Undervisning (Stockholm)

31.3-1.4 Kultur (Helsingfors)

April

1-2.4 Fakta (Helsingfors)

3-4.4 Drama (Stockholm)

10-11.4 NV-möte (Köpenhamn)

Maj

15.5 NFG (Oslo)

19-22.5 Faktascreening (Stockholm)

 

För information om decentrala utvecklingsmedel bör du kontakta Nordvisionssekretariatet eller fakta/kultur/barnbeställaren i ditt bolag.
Om du har frågor angående ansökningar om utvecklingsstöd eller Nordvisionsfonden rent generellt, kan du även kontakta Henrik Hartmann: + 45 2424 8305 eller Bo Ahlgren: + 45 2854 4032.