Første nordiske mobilsamarbeid

Det første konkrete resultat av NORMOB-samarbeidet er nå på vei: Prosjektet ‘Mobil interaktionstool’ ble tildelt 30.318 EURO i research og utviklingsstøtte i november.

Peter Østergaard Sørensen, koordinator for NORMOB-nettverket, forteller: – Hovedmålet er å undersøke om produksjonen av et felles verktøy kan gjøre kommunikasjonen med brukerne enklere og billigere.

Når seerne i dag kommunikere med tv bolagene består denne ofte av en sms dialog hvor brukeren må huske nummer og koder, og hvor brukeren skal ta stilling til om hun vil betale en gitt sum for hver transaksjon. Tanken bak interaksjonsverktøyet er å i stedet la brukeren laste ned en applikasjon som gir henne en direkte meny for interaksjon med bolaget.

I stedet for å sende pakker av informasjon frem og tilbake vil man slik etablere en datastrøm mellom bruker og bolag som blir mye billigere og hvor kostnaden handler om brukersesjonen og ikke om antall interaksjoner. I tillegg gir dette mulighet for å sende selve avstemmingen, quizen eller annet materiale direkte til brukerens mobilskjerm, og brukerene kan svare eller laste opp materiale med få tastetrykk. 

– SVT og NRK har allerede produsert verktøy som er testet med tv-sendinger, spørreundersøkelser og meningsmålinger. Vi vil undersøke hvorvidt det er mulig og ønskelig å videreutvikle disse, eller om man bør satse på å bygge nordiske applikasjoner bolagene kan benytte seg av i fellesskap, forteller Peter.

– Hovedresultatet av prosjektet vil være en teknisk og funksjonell beskrivelse av hvordan dette kunne fungere, men vi ønsker også å produsere en dummy som kan testes sammen med et konkret program.

Nordisk mobilsamarbeid

NORMOB er et selvorganisert nettverk som ble opprettet for 2,5 år siden for å styrke erfaringsutveksling omkring mobilområdet. Nettverkets møter har til nå først og fremst bestått av erfarings- og kunnskapsutveksling og har dessuten arrangert studieturer til Japan og Korea.

Nettverket består av produsenter, som i det daglige arbeider med mobilt innhold og utvikling. Generelt er mobilområdet organisert løsere i forhold til strukturen på tv-siden og innholdsproduksjon og utvikling ivaretas av få medarbeidere i de ulike bolagene, sier Peter.

Samarbeidet er viktig for å utnytte potensielle felles prosjekter, men også fordi problemstillingene for de nordiske Public Service bolag ligner på hverandre. – De fleste bolagene har restriksjoner med hensyn til inntekter fra tjenester som er utviklet for lisensmidler. NRK skiller seg ut med en organisering av inntektsbringende aktiviteter på mobil og web i det egne selskapet Aktivum, og dette gjør at de ligger i front i Norden og at de dessuten har en sterk markedssituasjon som innholdsprodusent på mobilt innhold i Norge.

– Den store utfordringen med å få brukerne til å betale for innhold er den samme for alle innholdsprodusenter, sier Peter, men som Public Service bolag har man dessuten noen juridiske og etiske forpliktelser i forhold til barn og betaling av tjenester.

– Å få testet ut hvordan dette kan fungere i praksis vil være et mål for prosjektets dummy. Kan vi skape tjenester for de eldre barna hvor vi kan omgå betalingsproblematikken med sms kan skape mobile tjenester med mål om å styrke bevisstheten og kompetansen til de unge mediebrukere også i dette mediet, avslutter Peter.

Les mere om: SVTs mobilsatsinger og rapporter fra studieturen til Korea.