Flygande start för hack day

Det nya och bredare samarbetet mellan utvecklare för digitala tjänster gav genast konkreta lösningar som har tagits i bruk i Nordvisionsbolagen. NRK:s medieutvecklingschef menar att den större nyttan nås genom långsiktighet.

Kristian Martikainen

Webbcheferna från DR, NRK, RUV, SVT och Yle ville våren 2015 utveckla och bredda samarbetet, så att det inte bara var de som möttes och drog nytta av de möjligheter som Nordvision erbjuder. De initierade således ett nordiskt hackathon för utvecklare, som skulle göra det möjligt att finna lösningar på gemensamma problem.

Nordic Hack Day arrangerades av SVT i Stockholm redan samma vår. Nordvisionsfonden tilldelade projektet 20 000 euro i research- och utvecklingsstöd.

Innehåll och teknologi smälter samman

Hack day ger en möjlighet för nordiska utvecklare att möta kolleger som jobbar med liknande frågeställningar och utbyta kunskap med varandra.

”Det ger inspiration, rum för att tänka i nya banor och konkreta lösningar som vi har nytta av. Ett av teamen vidareutvecklade en tidslinjefunktionalitet som vi har tagit i bruk hos oss”, berättar Heidrun Reisæter, medieutvecklingschef i NRK:s Mediedivision.

33 utvecklare, som jobbar med användarupplevelsen, koncept etc., med kunskaper i kodning deltog i utvecklingsarbetet och bildade nio team. Bland annat utvecklades CS Eye (Counter-Strike-data rakt in i TV-sändningen), Annotated video (text, länkar etc. med fördjupande fakta om personer i videon i play-tjänster) och Emometer (publikreaktioner med hjälp av emojis i TV-rutan under sändningen). Det sistnämnda utvecklades av ett team med enbart NRK-representanter och korades till vinnare i den avslutande röstningen bland deltagarna.

Lekfullheten bevaras

I utvärderingen av den första nordiska hack day var åsikterna från deltagarna starkt för att evenemanget ska bli årligt återkommande. De nordiska webbcheferna var nöjda med resultatet och vill se en fortsättning 2016, då det är NRK som är värdbolag. Nordvisionsfonden har också beviljat tillställningen 20 000 euro i utvecklingsstöd.

I skrivande stund är mycket ännu öppet inför hack day våren 2016, som NRK står värd för, men Heidrun har målet klart.

”Det är spännande att se om vi kan fokusera än mera på att finna lösningar på gemensamma utmaningar, så att det blir enklare för de deltagande bolagen att dra nytta av det som utvecklas, då deltagarna återvänder hem. Lekfullheten i hack day ska dock fortsatt bevaras.”

Grogrund för nya lösningar

Den större nyttan i ett utökat samarbete inom publiceringsrelaterad teknologi nås genom långsiktighet. Det gäller att bygga kontakter mellan bolagen.

Medieutvecklingschef Heidrun Reisæter från NRK:s Mediedivision ser att det ur NRK:s perspektiv finns många områden där man har nytta av att samarbeta, antingen genom att dela med sig av kod till egen utveckling, delning av komponenter eller genom gemensamma beställningar från externa leverantörer.

”Vi är alla i samma situation, med ansvar för att utveckla stadigt mer komplexa portföljer av digitala tjänster, och bör samarbeta då det är möjligt. Initiativ som en nordisk hack day är också positiva för utvecklarna personligen. Att möta kollegor som jobbar med liknande utmaningar i andra bolag inspirerar alltid och ger grogrund för nya lösningar. När vi gör det här regelbundet hoppas jag också att tröskeln blir lägre för att hålla kontakt genom året, så att man kan höra av sig till någon som man vet jobbar med samma problemställningar i ett annat land.”

2015 skapades det också inom Nordvision ett nytt nätverk för utvecklingschefer inom teknologi, för att utöka samarbetet på delvis samma områden som man berör med hackathonet. Man vill tillsammans möta de utmaningar som finns i att tillgängliggöra innehållet via allt fler olika plattformar och kanaler än bara traditionell broadcast.