Flere nordiske arkiv pilotprojekter i gang

De nordiske arkivchefer har nu for alvor dannet et samarbejdende netværk. Et netværk, hvor de ikke bare udveksler erfaringer, men også er begyndt at arbejde med en række fælles projekter.

Nemmere og bedre adgang til partners arkiver
Dels har DR og NRK et arkivsamarbejde, hvor de ønsker at skabe nemmere, hurtigere og bedre adgang til hinandens arkiver. Ved den seneste uddeling af research og udviklingsstøtte fra Nordvisionsfonden i november 2010 modtog DR og NRK støtte til et pilotprojekt, hvor man altså forsøgsvis får adgang til hinandens arkiver. Formål med pilotprojektet er at udvikle Nordvisionssamarbejdet til også at omfatte udveksling af klip til nyproduktioner på alle medier for at skabe bedre, billigere, mere varierede og spændende programmer i alle selskaber.

Arkivchef i DR, Line Friedrichsen siger;

”Vi kommer til at teste værdien af, at DR og NRK har direkte afgang til hinandens arkiver. Adgangen til arkiv materialer på tværs af landene kan være med til at fremme udnyttelse og genbrug af materialer i nye sammenhænge og skabe muligheder for nye kreative programmer med alsidigt udtryk.”

Arkiv-pilotprojektet mellem DR og NRK er i fuld gang og strækker sig over det næste halve år. SVT er ikke umiddelbart med i projektet, men overvejer at give adgang til ”SVT-katalogen”.

Nordiske meta-data
De nordiske arkivchefer har endvidere nedsat en nordisk metadategruppe, som skal diskutere metadata behov, systemer og standarder, udveksle erfaringer og søge nordiske standarder, hvor det giver mening, således at man kan fremme tværgående research- og materialeudnyttelse. Gruppen skal grundlæggende set styrke fokus på brugerens behov og søge læring, fælles løsninger og identificere effektviserings- og forbedringsområder for de nordiske mediebolag.

Måske et Nordisk Research arkiv i fremtiden
Nordvisionssekretariatet præsenterede desuden en idé om, at udvikle et decideret Nordisk research arkiv. Alle NV – bolagene skal producere billigere, bedre, smartere og tilvejebringe public service indhold på nye og kreative måder. Set i det lys er det relevant at se på, hvordan man kan styrke og optimere indholdsudvekslingen mellem NV – bolagene, eftersom vi har fælles interesse i at dele mest muligt indhold.

En forudsætning for at udveksle mere indhold, er at skabe overblik over nordiske public service indhold; overblik over, hvad der udsendes og overblik over, hvad hvert NV bolag har i arkiverne. I dag er dette ikke muligt.
DR vil undersøge muligheder for, sammen med SVT, at lave et udviklingsprojekt for at kortlægge muligheder og udfordringer ved et Nordisk research arkiv.

Morgendagens arkiv og filmdigitalisering
På arkivchef mødet præsenterede NRK også sin nye arkivplan; ”Morgendagens arkiv” og DR præsenterede deres film digitaliseringsprojekt.

På mødet i Oslo d. 10. marts, var samtlige NV – bolags arkiver og arkivchef repræsenteret, også SRF i Sverige og SR´s radioarkiv.