Finländarna nöjda med YLE

Finländarna är fortsättningsvis mycket nöjda med YLEs utbud, konkluderar YLEs publikberättelse för 2007.

Nästan 90 procent av alla finländska 15 år fyllda tittare och lyssnare är åtminstone ganska nöjda med YLEs utbud. Mest nöjda är finländarna med tv-nyheter: 75 procent är mycket nöjda eller nöjda med dessa, och på andra plats kommer sport, som 59 procent är åtminstone nöjda med.

Till de fem programenheter som man är mest nöjd med hör även faktaprogrammen, barn- och ungdomsprogrammen samt det regionala programutbuden. Populärkultur och populärmusik är på andra sidan programenheter som inte tillfredsställer lika stora publiker. Programenheterna underhållning och drama placerar sig däremellan.

Inhemska barnprogram viktiga för publiken

YLE är en central aktör inom barnkulturen i Finland, och enligt finländarna hör det till bolagets viktigaste public service-uppdrag att erbjuda barnprogram. Till skillnad från det kommersiella utbudet anses YLEs barnprogram ha både våldsfrihet och trygghet som sina starka sidor. Dessutom anser föräldrarna att barnprogrammen i YLE TV2 tydligt värdesätter barnen och är underhållande och utvecklande. Dessutom anses det inhemska ursprunget vara av stor betydelse i synnerhet för barnprogram.

YLEs public service-uppdrag uppskattas

Finländarna värdesätter YLEs public service-uppdrag på mycket bred front: 94 procent av befolkningen anser, att det är åtminstone ganska viktigt. Mest upskattade ac YLEs uppgifter är förmedlingen av myndighetsmeddelanden, beredskapen inför undantagsförhållanden och jämlikhetsprincipen.

I fråga om hur YLE lyckats i sitt public service-uppdrag bedömer 94 procent av finländarna, att YLE har lyckats åtminstone tillfredsställande med public service som helhet.

Lär mera: YLE publikberättelse 07 (pdf)