Finland 100 syns på de nordiska kanalerna

Den 6 december fyller Finland 100 år. Detta firas med ett bredare finskt programutbud inom Nordvisionbolagen och framförallt på SVT. Från Yles sida har fokus legat på att bjuda ut program som känns mest relevant för en nordisk publik.

Av Michaela von Kügelgen

– Vi kommer att lansera en paketering i SVT Play under rubriken ”Finland 100 år” en vecka innan den 6 december. Här samlas alla program vi publicerar med tanke på firandet, berättar Susanna Balsvik som är planeringschef på SVT.

SVT kommer bland annat att visa serierna Meidän maamme (Finland från ovan) och Metsien kätkemä (Naturens hemligheter) samt serien Tolv ting om Finland som producerats av Svenska Yle.

– Vi har samlat ihop program vars innehåll vi ansett vara relevant för den nordiska publiken, berättar Tuire Lindström som ansvarar för internationella samproduktioner och partnerskap på Yle.

SVT visar också den nyproducerade tv-serien Sjutton som handlar om händelserna från 1917, alltså samma år som Finland blev en självständig nation. Huvudpersonen är 17-åriga Olivia som är Finlands första Youtuber.

– Historieskrivningen domineras av manliga berättelser, vi måste ge kvinnorna en röst. Därför var det självklart att det vi gör kommer att göras ur ett kvinnligt perspektiv, säger seriens manusförfattare Emma Taulo från Yle.

Tittarna i hela Norden har också möjligheten att se filmen The Independence Day Ball, en modern finländsk road movie som producerats för jubileumsåret.

– Filmen är tillsammans med två konserter produktioner som görs specifikt för firandet och är självklara för oss att visa, säger Balsvik.

Den ena konserten är Yles egen konsert från självständighetsdagen och så ordnas det också en konsert på Kägelbanan i Stockholm med anledning av firandet. Bägge kommer alltså att visas på SVT.

Både förnuft och känsla
Enligt Jesper Petersson som är programinköpare med ansvar för Nordvisionsutväxlingen på SVT kompletterar de utvalda programmen varandra och ger något både för hjärta och hjärna.

– Jag är glad över att vi kan presentera bra tv med något för både förnuft och känsla, säger han.

Ett önskemål från SVT:s sida har varit att visa den traditionsenliga slottsbalen på tv.

– Jag har förstått av mina finska kollegor att det inte händer så särskilt mycket – det är festklädda människor som får hälsa på presidenten – men att det ändå är ett program som man ”ska” titta på, säger Petersson.

Enligt Tuire Lindström går det tyvärr inte att förverkliga streamingen av slottsbalen på andra kanaler än Yles egna. Detta beror på att det inte är endast Yle som står för produktionen, vilket å sin sida leder till komplicerade kontrakt. Hon har ändå en liten tröst för dem som vill ta del av Finlands mest sedda tv-program.

– Det är möjligt att se slottsbalen på Yle Arenan, programmet är inte geoblockat. Det finns också svenskt referat så en svensk publik kan följa med, säger Lindström.

Nordvision stöder samarbete
Både på Yle och SVT anser man att utbytet mellan Nordvisionbolagen är viktigt och något som ständigt bör utvecklas. Enligt både Jesper Petersson och Tuire Lindström är det nya samarbetet mellan dramaavdelningarna ett utmärkt exempel på ett konstruktivt och kreativt sätt att tänka.

– Vi förenas av det nordiska och utbytet ökar vår kulturella förståelse för varandra ytterligare. Tillsammans kan vi också profilera oss bättre gentemot resten av världen och behöver inte kämpa ensamma, säger Lindström.

Petersson är inne på samma linje. Han talar om en mediesituation där en handfull globala aktörer målmedvetet jobbar för att lägga största möjliga del av världsmarknaden under sig.

– Mot deras finansiella muskler har inte våra bolag stor möjlighet att konkurrera. Jag tror att det bästa vi kan göra är att odla vår egenart – och hålla fast vid våra nära vänner. Här är Nordvisionsamarbetet en väl beprövad institution, som har gått från att vara en slags symbolisk efterkrigstidens idé om samhörighet, till att i dag rent faktiskt ha en betydelse för vår framtid, säger Petersson.