Ferietid er medietid

De 7-12-årige ønsker sig flere målrettede danske fiktionsserier og tv-oplevelser til familien, som de kan streame on demand hver dag i ferien.

Af Sofie Maria Rønnow

Ferie er lig med mere fritid, og denne fritid benyttes blandt andet af børnene til mediebrug, mere specifikt på spillekonsol og streaming, hvor særligt det daglige Netflix-forbrug stiger mere end noget andet. Denne undersøgelse har søgt at afdække, hvordan NRK og DR kan imødekomme dette forbrug for de 7-12-årige gennem kvantitative og kvalitative studier foretaget af DR Medieforskning og Epinion.

Mere specifikt ønskedes en afdækning af hvilke motiver og behov aldersgruppen har i skoleferier, og hvordan disse motiver og behov eventuelt er anderledes end i hverdagen. Undersøgelsens resultater kan de nordiske børneredaktioner bruge til at blive bedre til at schedulere digitalt og på broadcast over for aldersgruppen.

Når man undersøger denne målgruppe, 7-12-årige, er det vigtigt at understrege, at alder er et dårligt pejlemærke, da der er stor forskel i præferencer afhængigt af køn og alder. Interessesfærer tegner derimod et mere retvisende billede, og eksempler på populære interessesfærer blandt børnene er Kreativitet (den kreative seer/bruger), Involvering (den aktive seer/bruger) eller Identitet (seeren/brugeren som stræber efter egen identitet).

Drengene i målgruppen 7-12 år benytter i højere grad deres ferie på endnu mere Youtube, spilkonsol og generelt at være på nettet, mens pigerne leger og streamer mere end drengene gør. Pigerne er også mere på de sociale medier end drengene er, men netop sociale medier er noget af det eneste der ikke skrues op for i ferierne. Ud fra undersøgelsen kan de konkluderes at, at det er nødvendigt med programmer til alle, og en simpel opdeling i drenge- og pigeprogrammer er ikke fyldestgørende. Derimod er en yderligere inddeling i yngre piger, ældre piger, yngre drenge og ældre drenge mere optimal, særligt med de nævnte interessesfærer in mente.

Kort opsummeret viser undersøgelsen, at de 7-12-årige ønsker DR laver flere danske fiktionsserier præcis til dem, og som udkommer hyppigt, gerne hver dag hvis det ikke ligger som en binge-mulighed. Derudover ønsker særligt drengene et program om spil og gaming, som også udkommer dagligt – og det skal være universerne omkring gaming, frem for gaming i sig selv. Slutteligt peger de 7-12-årige også på et ønske om mere tv, som man kan se sammen med sine forældre, og giver eksempler på DR’s underholdningsprogrammer som fx Alle mod 1 eller Den store bagedyst. Altså tv-oplevelser, som konsumeres i fællesskab med familien.

Ansvarlige medieforskere: Tina Skov Gretlund (tigr@remove-this.dr.dk) & Lene Heiselberg (lehe@remove-this.dr.dk)

Bildene i artikkelen er tatt av flickingerbrad (CC BY 2.0) og Verkeorg (CC BY-SA 2.0)