Faktapitch i Oslo den 23-24 mars

På Nordvisionfondens möte i Finland november i fjol fattades beslut om att fortsätta med den öronmärkta utvecklingspengen för fakta-produktioner i ytterligare tre år eftersom erfarenheterna hittills varit så positiva. Nästa faktapitch, där det alltså också är möjligt att ta emot utvecklingsstöd för faktaproduktioner, kommer att hållas i Oslo den 23-24 mars.

Det är de senaste två åren som faktabeställarna på det här viset haft en möjlighet att direkt efter faktapitchen dela ut utvecklingsstöd för intressanta projekt, som också är relevanta för flera nordiska partner. Nästa faktapitch kommer alltså att hållas i Oslo den 23-24 mars. Den första dagen har traditionellt bestått av ett inspirationsseminarium, medan den egentliga pitchen kommer att hållas den 24 mars.

1,2 miljoner i utvecklingsmedel för nya nordiska projekt

Hittills har de nordiska faktabeställarna delat ut ca 1,2 miljoner danska kronor i utvecklingsstöd (160 000 euro) på de senaste fyra faktapitcharna. Faktabeställarna har fördelat de här pengarna på sammanlagt 10 olika projekt och vintern 2010/2011 kommer fem av de här tio utvecklingsprojekten också vara i produktion.

Tack vare Nordvisionfondsstyrelsens beslut om att fortsätta med det här har faktabeställarna och i förlängningen faktaproducenterna försäkrat sig om ytterligare en halv miljon danska kronor per år (ca 67 000 euro) för olika utvecklingsprojekt i ytterligare tre år framåt.

Följande projekt har fått faktautvecklingsstödet hittills:

•    Prinsesser i Norden (DR)
•    Kensington kode – steinens gåte (NRK)
•    Mode (SVT / DR)
•    Måttet är rågat – ekonomi, (FST)
•    Teenageboss (NRK)
•    Dronninger og friller (DR)
•    I want a robot (SVT)
•    Kedjan (YLE)
•    Talande tavlor (SVT)
•    Talar TV (SVT),
•    Vikingeskæbner (DR)

De nordiska faktabesätllarna är: Mary Gestrin (YLE/FST), Flemming Hedegaard Larsen (DR), Anniken Næss (NRK), Peter Nyren (SVT), Riitta Jalonen / Ari Ylä-Anttila (YLE).