Faktapitch i Helsingfors den 18 april

Den 18 april är det dags för årets faktapitch, som den här gången hålls i Helsingfors. Dagen innan, den 17 april, pitchas kulturprojekt för kulturbeställarna, också det i Helsingfors. Barnprojekten pitchas redan den 22 mars inför barnbeställarna – också det mötet går av stapeln i Helsingfors. Om du har en god idé till ett nordiskt projekt lönar det sig att ta kontakt med respektive beställare.

På faktapitchen har producenterna alltså möjlighet till att pitcha ett projekt eller programförslag för att få utvecklingsmedel, eller pitcha för att finna samproducenter – och därmed kunna söka produktionsmedel ur Nordvisionsfonden. Se vidare infomation om fonden. Observera att du, för att få pitcha ska ha ett godkännande av faktabeställaren i det land/bolag där du verkar.

De nordiska faktabeställarna är:
Mary Gestrin, Svenska Yle
Riitta Jalonen, Yle
Anniken Næss, NRK
Jóhanna Jóhansdóttir, RUV
Flemming Hedegaard Larsen, DR
Peter Nyrén, SVT

Deadline för att anmäla projekt till pitch är den 23 mars, anmälan sker till Mikael Horvath på Nordvisions-sekretariatet. I samband med anmälan ska projektet också skrivas in i projektkalendern. Om du icke vet hur man gör detta, fråga din beställare eller NVS om vem du ska vända dig till i ditt bolag för att få hjälp.

Programmet under faktapitchen
09:00 – 09.30 Information om pitch och Nordvision
09:30 – 10:15 Framtidstankar och programstrategier – möt Yles programdirektörer
10:15 – 10:30 Paus
10:30 – 12:00 Pitch session 1
12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 14:00 Pitch session 2
14:00 – 14:15 Paus
14:15 – 15:30 Pitch session 3

(15:30 – 17:00 Beställarmöte)

Kulturmötet den 17 april

För kulturprojektens del ska du ta kontakt med kulturbeställaren i ditt bolag om du har ett projekt du vill pitcha på kulturmötet som hålls i Helsingfors den 17 april med start kl. 9.00. Även kulturgruppen har ju numera decentraliserade utvecklingsmedel för kulturprojekt.

De nordiska kulturbeställarna är:

Mary Gestrin, Svenska Yle
Mette Heiberg, DR
Elisabeth Mjøs, NRK
Peter Gustafsson, SVT
Arttu Nurmi, YLE

Barngruppen har också decentraliserade utvecklingsmedel

Barngruppen har nu också för första gången ett system med decentraliserade utvecklingsmedel. De första pengarna delas ut i samband med programgruppsmötet i Helsingfors den 22-23 mars. För information om barnprojekt ska du ta kontakt med barnbeställaren eller kontaktpersonen i ditt bolag

Nils Stokke, NRK
Petra Holm, Svenska Yle och Yle
Cat Bengtsson, SVT
Ulla Katrine Hæstrup, DR