Fakta fremtid

Flere penge til udvikling af faktaprojekter, organisering omkring en faktapitch og en udredning af, hvordan vi bedst mulig styrker og koordinerer udvekslingen af musik, kultur, events og transmissioner, er hovedindholdet i den nye faktaplan.

NV-mødet vedtog på deres møde i Stockholm d. 2. dec. 2008, at faktasamarbejdet fremover skal organiseres omkring en faktapitch, for at styrke relevansen og kvaliteten af det nordiske samarbejde.

Fakta-pitch i Oslo d. 20. og 21. april 2009

Det nordiske faktasamarbejde skal som sagt fremover organisere sig omkring en bestillerstyret faktapitch. Pitchdagen holdes i fremtiden to gange om året.

Programforslag som skal pitches på faktapitchen skal godkendes af de respektive faktabestillere inden pitch. Pitchdagen er åben for alle faktarelaterede programmer i bredeste forstand, herunder også kultur og musik.

Den først kommende faktapitch afholdes d. 20 og 21. april 2009 i Oslo. Alle faktaproducenter, som står opført i Nordvsionssekretariatet kontaktliste vil modtage yderligere informationer om dette arrangement i februar 2009.

Ved den kommende faktapitch i Oslo vil en gruppe bestående af én faktabestiller fra hvert nordisk bolag, påtage sig at arrangere en ”Inspirationsdag”, bl.a. med gennemgang af succesfulde formater, program og programserier – for fakta programchefer og producenter.

Opprioritering af udviklingsprojekter

For at revitalisere det nordiske faktasamarbejde, og for at styrke udviklingen af relevante fakta-projekter, har NV-mødet afsat en særlig pulje på 500.000 DKK fra Nordvisionsfonden i 2009 – udelukkende til faktaprojekter. Fakta bestillerne kan selv uddele disse midler direkte uden om de normale fondsfrister. Ved at uddele midlerne ad hoc vil en god og vigtig idé kunne realiseres hurtigere. Mindst to bestillere skal give tilsagn til et udviklingsprojekt.

NV-mødet har endvidere besluttet at yde en ekstra bevilling til faktapitchene – for bl.a. forplejning m.m. – ved at hæve Nordvisonssekretariatet budget tilsvarende.

Hvis du ønsker yderligere informationer, er velkommen til at kontakte Henrik Hartmann i Nordvisionssekretariatet; hrh@remove-this.dr.dk.