Erfarenhetsutbyte viktigt för digital utveckling

Bland Nordvisionbolagen finns det mycket samarbetsmöjligheter inom det digitala, men det är viktigt att hitta rätt vägar. Programutvecklarna påpekar att det sällan fungerar att direkt kopiera en app, däremot behövs en kontinuerlig diskussion och personliga kontakter.

Michaela von Kügelgen

Precis som på övriga områden har Nordvisionbolagen gemensamma utmaningar också inom det digitala.

– Alla lägger väldigt mycket tid på utveckling. Vi vet inte alltid hur vi ska ta oss framåt men vi har haft nytta av att kunna diskutera med varandra och jämföra road maps, berättar Daniel Ekelöf som är biträdande teknikdirektör på SVT.

Under en API-workshop tidigare i höst möttes representanter från de olika bolagen för att hitta samarbetsmöjligheter och gemensamma beröringspunkter.

– Det är viktigt att det inte bara är diverse höga chefer som diskuterar, utan även utvecklarna, säger Ekelöf.

Enligt Ilja Donner som är software architect på Yle måste man börja med att definiera vad termerna betyder inom de olika bolagen i och med att tekniken utvecklas så snabbt. En gemensam terminologi är viktig för att samarbetet ska fungera.

– Under workshopen letade vi efter gemensamma frågor och sådant vi kunde dela med oss, berättar Donner.

 

Svårt att upprätthålla kontakten

Fastän workshopen var lyckad erkänner Ilja Donner att det inte hänt så mycket efteråt.

– Jag skulle kunna ringa några samtal efter jul, funderar han.

Rasmus Klitgaard Kristiansen som är lösningsarkitekt på DR är inne på samma linje.

– När vi träffades på API-mötet i Helsingfors fanns det inget tvivel om att vi var motiverade, men efter att vi reste hem är det svårt att upprätthålla kontakten och utbyta erfarenheter, säger Klitgaard Kristiansen.

Enligt honom räcker det inte med två API-möten på två år.

– Vi borde träffas oftare och gärna så att det är olika personer varje gång. På det sättet breddas utbytet inom våra organisationer. Annars är det bara de som deltagit som kan dra någon nytta, säger han.

 

Mer än utbyte av appar

Ett digitalt utbyte är ändå inte helt lika rätlinjigt som det mer klassiska programutbytet mellan Nordvisionbolagen.

– Det kan bli svårt om vi ska bygga gemensamma appar för då blir den ena den andras leverantör, säger Daniel Ekelöf.

Enligt Ilja Donner kan man i stället dela en del komponenter.

– Men det är svårt när programmen ser olika ut i olika bolag. Men alla behöver till exempel en API-gateway och där kan det finnas stora inbesparingar och synergier, säger Donner.

Alltid behöver utbytet inte heller vara så konkret som på program- eller appnivå.

– Jag tror lika mycket på erfarenhetsutbyte och sparring. DR.dk är Danmarks största och tredje mest besökta nyhetssida. De krav som finns för arkitekturen och lösningarna för att klara av så mycket trafik är inget man googlar sig fram till. Därför är det viktigt att vi kan dela erfarenheter med varandra, säger Rasmus Klitgaard Kristiansen.

Alla tre är överens om att det är just de personliga kontakterna mellan bolagen som kan ge mervärde.

– Vi kunde sätta ihop team från olika bolag, det är människorna som är det viktiga, säger Daniel Ekelöf.

 

”En bank av applikationer och tjänster”

Alla tre betonar vikten av att utvecklarna träffas personligen och lär känna varandra.

– Det skulle vara idealt att träffas oftare och att ha ett elektroniskt forum där dialogen kunde fortsätta, säger Klitgaard Kristiansen.

Ilja Donner påpekar att API-mötena nu har öppnat en kanal för ett sådant samarbete.

– Nu ska vi fortsätta lära känna varandra och jobba ihop. Det är framförallt viktigt att våra product owners kan mötas. I bästa fall får vi bättre produkter och tjänster samt inbesparingar, säger han.

Daniel Ekelöf förespråkar också ett open source-bibliotek snarare än att bolagen direkt ska ”kopiera” appar av varandra.

– En bank av applikationer och tjänster. Vi borde hitta ett system som alla kan bidra till, men det är mycket jobb med att få fram en sådan grej, säger han.

Enligt Rasmus Klitgaard Kristiansen kan samarbetet i bästa fall leda till att det är lättare att få en viss trovärdighet inom den egna organisationen.

– I DR blir beslutsprocessen lättare när vi kan påvisa att andra nordiska public service-bolag har haft samma utmaningar och fattat samma beslut och att de besluten har varit produktiva, säger han.