En utsiktspost över hela det europeiska mediefältet

Då jag pratar med Annika Nyberg Frankenhaeuser har det precis klarnat var hon kommer att bo då hon tillträder som mediedirektör i EBU. Det blir till ett hus, i en liten fransk stad nordväst om Geneve, dit flyttlasset går i januari. Posten som mediedirektör tillträder hon den 1 februari 2012, då vi alltså får en Nordbo på en av viktigaste posterna i Medieeuropa.

av Mikael Skog

Nyberg Frankenhaeuser har fungerat som programenhetsdirektör för Svenska YLE sedan år 2006, men jobbat på Yle mycket längre än det – av och till sedan 1974 då hon som 22-åring böjade som nyhetsreporter på de svenskspråkiga radionyheterna.

Nu tar hon steget ut till Europa där hon som mediedirektör ska förnya samarbetet inom hela EBU och skapa den nya medieavdelningen. Helt ovan med samarbete på det internationella planet är hon inte heller från förut, då hon i fyra år i början av 2000-talet var president i World DAB Forum, och dessutom tidigare jobbat utomlands i Tanzania och Egypten.

Som mediedirektör i EBU får hon rätt självständigt bygga upp den nya avdelningen. Att EBU valt att gå från mediespecifika organisationer till att istället slå ihop medierna och nyheterna i en stor avdelning förklarar Annika med en förändrad verklighet.

–    Många av medlemsländerna tänker redan i de här banorna och är organiserade så  – alla är det inte, men många är det. Därför motsvarar EBU helt enkelt inte längre medlemsländernas behov som man nu är organiserade, säger Nyberg Frankenhaeuser.

Hon tillägger i samma andetag att EBU givetvis inte är en producerande enhet och att man därför inte heller kan bygga upp avdelningen enligt produktionslogik. Hur man ska gå till väga kommer att klarna då hon blir varm i kläderna och hinner fundera och resonera kring vad som vore bäst. Men hon har alltså rätt fria händer att skapa en fungerade organisation under sig. Hon vet också på ett ungefär vad EBU kunde blir bättre på.

–    EBU kan bli ännu effektivare och mera lyhört för bolagens behov. Och så tycker jag hela samarbetetet kunde moderniseras, både sett till teknik, innehåll och själva tänket, säger hon.

Då Annika Nyberg kommer till Geneve blir hon samtidigt den 52:a nationaliteten som just nu jobbar för organisationen – för tillfället jobbar nämligen ingen annan finländare i EBU. Bara det gör ju att förutsättningarna är helt annorlunda än i hennes nuvarande jobb,  fast på ett sätt kan det också vara en fördel att hon varit direktör för just Svenska Yle.  

–    Som tvåspråkig i Finland har man naturligt en grundläggande förståelse för hur det är att vara annorlunda och att jobba med flera olika kulturer.  Man är van att kompromissa, men så att båda parter får något ut av det, säger Nyberg.

Just nu upplever hon för övrigt ett stort intresse för minoritetsfrågor i Europa, Yle har till exempel strax innan jag pratade med Annika, besök av en delegation från Kosovo där man är i färd med att bygga upp en serbisk minoritetskanal och gärna ville se hur det fungerade i praktiken i Yle och Svenska Yle.

Själva Nordvisionssamarbetet hyllar Annika och menar att grundtanken på att vi delar det vi äger är en väldigt fin tanke som fungerar fint fortfarande idag och hoppas att den tanken också kunde slå igenom mer i Europa. I samma andetag påminner hon ändå om att NV-samarbetet bygger på ett slags värdegemenskap som gör att du kan sända exempelvis danska program i Finland och de finländska tittarna kan ta emot de. Så enkel är situationen inte i Europa där det finns många olika intressen och bilden är mycket mer mångfacetterad, påminner Nyberg.  Men något av samarbetet i Norden ska nog gå att applicera på Europa också menar hon.  

Som mediedirektör för EBU har Annika också ansvaret för nyhetstjänsterna, medan sporten inte hör till mediedirektörens ansvarsområden. Inom just sporten har organisationen och i förlängningen dess medlemsländer ju på sistone tappat kampen om en del stora rättigheter – här senast rättigheterna till OS där IOK istället beslöt spjälka upp marknaden via Sportfive. Nyberg tror ändå inte att spelet är förlorat då det gäller exempelvis sporträttigheter.

–    Vi ser just nu att många förbund kommer tillbaka till EBU så vi kommer nog definitivt att spela en roll i framtiden också. Vi har inte mist kampen, menar Nyberg.

Också inom EBU finns det ju en ren konkurrenssituation då både Public Service-bolag och kommersiella bolag är medlemmar. Men här tror Nyberg att parterna helt enkelt kommer att vara tvungna att lägga en del av grälet åt sidan och samarbeta mer, medieutvecklingen kommer helt enkelt att tvinga oss till det, säger Nyberg.

Som direktör för Svenska Yle gjorde hon också en invit till de finlandssvenska tidningarna och för tillfället diskuterat man ett utökat samarbete mellan dem och Svenska Yle. Samarbete är också en av grundpelarna i hennes nya jobb – som hon medger att på många sätt är ett drömjobb. Kan man ha en mer fantastisk utsiktspost i dagens  föränderliga medievärld, frågar sig Nyberg.