En ny fremtid for det nordiske arkivsamarbejde

Alle broadcast-arkiver verden over står over for store omstillingsprocesser pga. digitalisering af arkivmaterialerne og en rivende teknologisk udvikling. Meget audiovisuelt arkivmateriale ligger nu tilgængeligt på internettet – om ikke andet på youtube – og endnu mere vil i fremtiden komme til. Samtidig bliver de mindre (public service) institutioner udsat for en større konkurrence i takt med at de globale mediekonglomorater byder på mere indhold på flere platforme.

av Helle Bech Madsen, DR Arkiv & Research, okt. 2011

I de nordiske lande går det stadig godt for public service-institutionerne, og et modtræk til den øgede konkurrence er netop samarbejdet omkring udveksling af tv-programmer, programideer mv. gennem Nordvision.  Nu er også de nordiske Arkiv- og Researchafdelinger for alvor kommet på banen med et nyt fokus på partnerskaber. 

Man henter inspiration hos hinanden om arbejdsprocesser, organisation og tilgængeliggørelse af arkiverne. Desuden er der i år for første gang nogensinde blevet etableret et formelt produktionsrettet samarbejde mellem NRKs og DRs arkiver om gensidig hjælp til arkivresearch og gratis udveksling af tv-klip.

Projekt “Utveksling af klip”

Samarbejdet er blevet etableret i forbindelse med et nyligt afsluttet Nordvisionsprojekt om udveksling af arkivklip, der tager afsæt i Nordvisions vision om at dele alt det indhold NV-bolagene ejer, herunder arkivmateriale.

Projektets konklusion er klar: Vi skal selvfølgelig udveksle klip på tværs af bolagene, og vi skal gøre det endnu mere! De tekniske løsninger er meget simple: Arkivmedarbejderne i NRK og DR kan søge direkte i hinandens baser på tværs af landegrænser, og det tætte samarbejde gør at overførsel af filerne går nemt og hurtigt. Er der noget man ikke kan finde i sine egne arkiver, er det enkelt at lede videre hos de andre. Samtidig holder arkivmedarbejderne  øje med rettighederne og styrer uden om det problematiske materiale.

Denne nye praksis skaber ny værdi og åbner helt nye muligheder for at berige tv-produktionen i de to bolag med nye og alternative arkivklip. F.eks. indgik der et klip om Beatles’ besøg i Danmark i 1964 i en årstalskonkurrrence i NRK-programmet Førkveld, og i forbindelse med optakten til EM-kvalifikationskampen Norge-Danmark dette forår, fik man opsporet et historisk klip i NRK med fodboldspilleren Michael Laudrup, der debuterede på det danske landshold i 1982 på Ullevaal Stadion; et klip som ikke er vist siden dengang. Der findes mange andre tilsvarende eksempler fra foråret, og der er nye temaer og produktioner undervejs i begge bolag, hvori der indgår udvekslede klip.

Næste skridt: Et nordisk research- og screeningsarkiv

Udvekslingen af klip vil blive endnu mere vigtigt i fremtiden, for jo mere arkivmateriale der lægges tilgængeligt for offentligheden desto vigtigere bliver det at bolagene kan tilbyde noget nyt og anderledes. Derfor ser vi også frem mod et nyt projekt i Nordvisionsregi om etablering af et fælles nordisk research- og screeningsarkiv til brug for alle medarbejdere i de deltagende bolag.

Visionen er at udvikle en enkel, intuitiv og effektiv adgang til hinandens metadata og de tilhørende lyd- og billedefiler, screeningsmuligheder online, og en nem vej til efterfølgende at modtage programmer og klip i udsendelseskvalitet. Projektet går i gang i 2012 med deltagelse fra SVT, NRK og DR.