En miljon fågelholkar – konkret och sympatiskt för naturen

Yles kampanjformat EN MILJON FÅGELHOLKAR belönades i november 2015 med Research- och utvecklingsstöd i Nordvisions digitala formatkonkurrens i Faktagruppen. Sedan dess har det gått snabbt framåt på bred front och succén har överraskat holkteamet.

Tiina Klemettilä/Yle

Producent för EN MILJON FÅGELHOLKAR-projektet

Finländare har på ett år byggt, reparerat och registrerat kring EN MILJON fågelholkar. Gratis och frivilligt. Omvandlat till arbetstid innebär en miljon fågelholkar minst 200 000 arbetsdagar eller en människas oavbrutna byggande och utplacerande av holkar, natt som dag, i över 22 år.

Under våren 2016, då kampanjen inleddes, arrangerade organisationer, läroanstalter, företag och enskilda individer över 200 holk-evenemang. Ett flertal städer och Forststyrelsen, som administrerar de statliga skogarna, gav lov att placera ut holkar i sina skogar. Yles program och tiotals tidningar samt kommersiell radio gjorde hundratals inslag med holkar och fåglars bostadsbrist som tema. Naturredaktionens En milljon fågelholkar-sidan var i flera veckor Yles mest populära nätinnehåll.

Finländarna har genom holkarna bevisat sin kärlek till naturen och sin vilja att göra en insats för naturen.

 

Nordvision möjliggjorde arrangerandet av kampanjen

Programidén för En miljon fågelholkar deltog hösten 2015 i Nordvisions faktaformattävling. Utan det ekonomiska stöd för vidareutvecklingen av formatet, som silverplaceringen innebar, skulle kampanjen inte ha startats på Yle.

Formatet är fritt tillgängligt för alla bolag inom Nordvision och Yles naturredaktion förkunnar med iver och glädje holkevangeliet för alla intresserade. De nordiska länderna är en barnkammare för jordens fåglar!

 

Synligt problem och fungerande lösning

Många fågelarter som bygger bo i hålor har blivit ovanligare i Finland under de senaste årtiondena. Staren har försvunnit från många områden och av ugglor, som är beroende av hålor, skulle hälften ha varit hemlösa utan holkar. Fåglarnas bostadsbrist har blivit synlig för vanliga människor.

Fågelholken är en hjälp som ger synliga resultat. Direkt aktion, resultat som syns snabbt, alla insatser gynnar miljön direkt, inga insamlingskostnader, ingen som kommer till skada, möjligt att göra en egen insats – vad i det här är något som en finländare inte skulle älska? Just därför har uppemot en miljon människor lagt tid och pengar på fågelholkar under kampanjens gång.

 

Bara samarbete kan ge framgång

Kampanjen En miljon fågelholkar har inget eget radio- eller tv-program. Den byggde allt på samarbete, både inom och utanför Yle. Stilen, som har fått namnet “luffar-format“, var också en hemlighet bakom framgången: att synas och höras i tiotals program, tidningar och sociala medier-konton garanterar en större synlighet och nåbarhet än en egen programserie.

Inom Yle idkades samarbete med de finsk- och svenskspråkiga fakta-, nyhets-, aktualitets- och kulturprogrammen. Kampanjens redaktörer gjorde inslag för andra program i en stil som överensstämde med det aktuella programmets. Naturredaktionen fixade fram bildmaterial, ljud, intervjuobjekt, färdiga frågor, bakgrundsinformation, holkar, inserter och direkta inslag för programmen. Man talade lite om själva kampanjen, men desto mer om fåglar, olika miljöförhållanden och om att bygga holkar. Och alltid ur en ny synvinkel.

Sociala medier-samarbetet byggdes upp med de stora naturorganisationerna. Naturorganisationer, från naturskyddare till jägare och Forststyrelsen, distribuerade material framtaget av holk-redaktionen. Nätmaterial valdes alltid specifikt för en organisation. Det roliga testet ”Vilken holkbobyggare är du?” passade nästan alla, men fågelbilder som skulle färgläggas delades t.ex. inte ut till Jägarförbundet.

En stor synlighet på sociala medier kunde garanteras genom att dela ut holkdiplom till alla som registrerat en holk. Diplomet kan delas direkt på Facebook och Twitter.

 

Efterklokhet…

Att kampanjen så snabbt blev en så väldig framgång kom som en överraskning för holkteamet. Avsikten var att börja smått på våren 2016 och köra en större kampanj ett år senare. Men, när kampanjen började ta fart så satte vi förstås in alla resurser vi hade tillgängliga.

Vill man vara efterklok kan man ju naturligtvis konstatera att man borde ha planerat hela kampanjen för bara en vårsäsong. Start genast efter årsskiftet och avslutning i början av sommaren. Men, inte blev ju resultat så dåligt med denna två-vårars-taktik heller – teamet bakom en miljon holkar har nog nära till ett leende!

Denna text finns också i Nordvisions årsrapport 2016 – 2017 från början på mars 2017.