Efterlyser nordisk web-netværk

– Jeg synes det ville være fantastisk, hvis vi nordiske webproducenter kunne arbejde mere sammen, siger Sonja Winckelmann Thomsen, web-producent i DR Fiktion, som p.t. producerer websitet til ‘Forbrydelsen 2’ (‘Brottet’ i Sverige).

Det er ikke første gang Sonja producere nordiske websites. Hun var tidligere hovedproducent på det nordiske forfatteratlas og hun er i gang med et websitet og et mobilprojekt til ”Pagten”, DR´s julekalender, som ligeledes er en nordisk samproduktion mellem DR, NRK og SVT.  

– Vi har utrolig meget vi kunne samarbejde omkring; konkrete samproduktioner, udveksling af applikaktioner, idéer og selvfølgelig vidensdeling. Jeg savner et netværk, hvor vi også kunne drøfte standardisering, så vi ved, hvordan vi skal levere websitene til hinanden – så vore sites bliver mere brugbare”, siger Sonja. I dag er det kun børne – og undervisningsgruppen, hvor web-producenter jævnligt mødes og udvikler fælles samproduktionsidéer.

Tidligere har Sonja oplevet i forbindelse med nordiske samproduktion på web, at det er i overleveringen af websitet til de andre NV-bolag at problemerne kan opstår: – Derfor vil jeg rigtig gerne følge produktet helt til dørs – så vore samproducenter oplever at dét de får, også fungerer 100%.

Retten til at sælge f.eks. ‘Forbrydelsen 2’ udenfor Norden ligger hos ZDF Enterprises. Når ZDF sælger dramaserien, medfølger der et tilpasset og standardiseret websitet med, som nemt lader sig implementere hos de fleste potentielle købere af serien.

– Når ZDF kan finde ud af det – så er det jo fjollet at vi i Norden ikke også kan finde fælles standarder, så vi i fremtiden kan samarbejde endnu mere – til gavn for alle parter, fortæller Sonja.

Når de nordiske dramachefer mødes i København d. 5. og 6. november skal Sonja Winckelmann Thomsen drøfte muligheden for at oprette et lille nordisk drama web-producent netværk.

Forbrydelsen på dr.dk: http://www.dr.dk/forbrydelsen/#/forside

Nordisk forfatteratlas (DK): http://www.dr.dk/Kultur/Forfatteratlas/Forside.htm