Efter kampanjen: Nu går elva nya ung-projekt i utveckling

På kort tid har ung-samarbetet blivit det tredje största – men Nordvision ville göra mer. Efter beslut från Nordvisionsfondens styrelse om extra stöd samlades bolagen till stor pitch, och nu kan elva nya projekt för den unga vuxna publiken gå i utveckling.

En bred samling briljanta idéer går nu i nordisk utveckling.

Intresset för vårens utvecklingspitch var stort – så stort att Nordvisions medlemsbolag blev tvungna att göra urval i flera omgångar. Till slut kunde så 23 projekt samlas till utvecklingspitch online, och efter en lång dag med stark vilja och stora ambitioner stod det klart att elva nya idéer kan gå i utveckling med sammanlagt 139 000 euro i stödpengar.

Den traditionellt starka dramagenren för unga var välrepresenterad. Men även podcast, online-journalistik och humor finns bland de utvalda projekten. Såväl Sveriges Radio som NRK går nu igång med podcast-utveckling efter pitchen.

Internethistoriken blir humor i podcastform

Kommer du ihåg din Internethistoria från början av 2000-talet? Många har nog med glädje glömt den, men tänk om någon reste tillbaka i tiden för att granska dina gamla Facebook-inlägg närmare?

Det låter upplagt för humor, och det hoppas också Ida Jevne, P3-chef i NRK:s radioavdelning, att podcastprojektet ”Aksel’s Diary” ska mynna ut i. Idén var en av dem som fick utvecklingsstöd, i form av 10 000 euro.

”Det här betyder att vi får ett ekonomiskt utrymme som vi inte hade från början, och pengarna går till att göra ett grundligt arbete med casting och konceptutveckling, och till att testa olika inriktningar”, säger Jevne.

Att deras podcastidé samsades om utrymmet med vitt skilda mediegenrer kändes inte som ett problem – tvärtom.

”För oss upplevdes det som helt fint att konkurrera med projekt som var gjorda för andra plattformar, och det var en inspirerande dag där vi kunde fånga upp andra idéer som rör sig i Norden. Vi blev tvungna att skärpa till idén för att klara av att ta fram relevansen också för andra marknader än den norska, och det gjorde också att vi sålde in idén på ett skarpare sätt. Det tvingade oss att tänka mer i banor av format än bara idén i sig, och det var lärorikt”, säger Ida Jevne.

Crowdsourcing har gett mersmak hos Yle

Hyppe Salmi, ansvarig producent i Yle Draama, är välbevandrad i Nordvisions upplägg vid det här laget.

Salmi har varit en drivande kraft i Yles försök att bredda synsättet på vad drama kan vara, inte minst genom de serier som bolaget gjort exklusivt för Instagram för att träffa publiken där den rör sig.

Genom vårens utvecklingspitch fick Yle och Salmi 12 000 euro i stöd för att utveckla ett drama om ridning och hästsport, ”Horsey Love”, genom crowdsourcing.

”Jag tror att crowdsourcingen kommer att hjälpa oss att klargöra de fiktiva karaktärerna, ta oss an teman och de otaliga oskrivna regler och beteenden som finns i ridvärlden, som serien lever i”, säger Hyppe Salmi och utvecklar sina tankar om arbetet som de har framför sig.

”Meningen är att vi använder crowdsourcingen som stöd och inspiration genom hela arbetet. Vi har samlat tre grupper med ungefär tio personer i varje, och var och en av dem representerar en egen bakgrund och anknytning till en av seriens betydande karaktärer. De här tre grupperna kommer att besvara frågeformulär, läsa utkast eller beskrivningar av karaktärer eller situationer i serien, och de kommer att utvärdera dem. I tillägg kommer vi att ha online-träffar i fri form som pejlar deltagarnas erfarenheter och uppfattningar.”

Användarna vill bli engagerade

Under de senaste par åren har Yle upprätthållit Instagram-kontot @areena.stories, där meningen är att publicera dramainnehåll exklusivt för plattformen, men också kurera Arenan-innehåll som intresserar unga vuxna och samtidigt visa lite av det som händer bakom kulisserna på en dramaproduktion.

Därmed är konceptet att lyssna på publiken väl inarbetat, konstaterar Hyppe Salmi.

”Efter varje dramaproduktion på Instagram har vi gjort undersökningar där vi förutom enkla ”kryss-i-rutan-frågor” har gett plats för fri respons. Erfarenheterna av det här har varit uppmuntrande: följarna och tittarna delar gärna med sig av sina åsikter och uppskattar möjligheten att delta – det knyter dem till oss. Det blir en tydlig win-win-situation: publiken känner sig hörd och känner därför att innehållet är deras eget, och kreatörerna får värdefull respons som i sin tur hjälper oss att hitta vår publik.”

Hyppe Salmi från Yle. Foto: Laura Malmivaara.

Det nordiska stödet är mer än pengar

Både Hyppe Salmi och NRK:s Ida Jevne lyfter fram vikten av det stöd som det nordiska samarbetet innebär. Pengarna hjälper förstås projekten att bli verklighet, men den själsliga uppmuntran betyder också mycket.

”Nu hoppas vi att vi kan hitta en tydlig riktning med vårt projekt och att vi kan känna en större självtillit kring att det kommer att träffa publiken”, säger Ida Jevne.

”Naturligtvis är det ekonomiska stödet i ett sådant här projekt kännbart, då det gör det möjligt att satsa tydligare. Åtminstone för mig själv så finns den största betydelsen ändå i det mentala stödet. Att känna det stödet stärker vår egen tro på projektet”, säger Hyppe Salmi.

De projekt som fick stöd väntas återkomma med en rapport under Nordvisions ung-möte till hösten.

Fakta: Här är projekten som fick nordiskt stöd

En mot en (SVT),
tv-drama, 15 000 euro, Johan Lundström.

The Horndal Effect (Sveriges Radio), podcast, 12 000 euro, Caisa Ederyd, Elin Unnes, Carl-Johan Ulvenäs.

Crème de la crème (Yle), tv-drama, 12 000 euro, Jukka Vidgren, Henna Rinnekangas, Pekka Ruohoranta.

Aksel’s Diary (NRK), podcast, 10 000 euro, Ida Jevne, Pernille Wroldsen.

Horsey Love (Yle), crowdsourcing för drama, 12 000 euro, Hyppe Salmi, Aada Lätti.

SALSA (DR), tv-drama, 15 000 euro, David Brorson Fich.

Flora of Iceland (RUV), tv-fakta, 12 000 euro, Chanel Sturludóttir, Álfheiður Marta Kjartansdóttir.

Turn comments into journalism (DR), online-journalistik, 15 000 euro, Néte Gerlach, Lærke Lytken.

RIK (SVT), tv-drama, 12 000 euro, Maria Karlsson Thörnqvist.

Schickelakke (NRK), tv-komedi, 12 000 euro, Andreas Øyvåg.

4ETG series (NRK), online-video, 12 000 euro, Natasha Sayer, Liza Stokke.