Drömmen om ett stort nordiskt natursamarbete

Nordvisions naturnätverk nystartades hösten 2016 mellan Yle, NRK och SVT. Samarbetet och de regelbundna träffarna ger allt från nya kreativa idéer till konkret utväxling av dyrproducerat material.

Naturnätverket har träffats tre gånger sedan hösten 2016 – i Sibbo (nära Helsingfors), Bergen och Umeå. Stående från vänster: Johan Erhag SVT, Roberth Moström SVT, Nils-Arne Sæbø NRK, Tiina Klemettilä Yle, Marja Paavilainen Yle, Tomas Lindh

Av Michaela von Kügelgen

– Naturgenren har de senaste åren fått otroligt tuff konkurrens som nästan kan likställas med sportens värld där det finns aktörer med en obeskrivlig budget, säger projektledare Johan Erhag från SVT.

Terje Dale som är genrechef för NRK Natur håller med.

– Våra konkurrenter är Netflix och HBO och för att kunna konkurrera med de stora måste vi samla krafterna kring nordisk natur. Tillsammans kan vi få ut mer av varje krona, säger Dale.

En fördel i natursamarbetet är att man i framtiden alltså hoppas kunna dela allt mer material för att med varandras hjälp hålla internationell klass.

– Naturrelaterat innehåll, speciellt då det kommer till levande bild, är kostsamt att producera. Det kan ta veckor eller månader innan man lyckas filma ett visst djur eller ett visst beteende – och tid är pengar, säger redaktör Joakim Lax från Svenska Yle.

Enligt honom skulle ett smidigt utbyte av bildmaterial, med alla rättigheter, vara till stor fördel för alla inblandade.

– Hur det praktiskt skulle kunna göras återstår att se, säger Lax.

”Det finns alltid en nordisk kollega att få hjälp av”

Utgångspunkten för Naturnätverket har varit att hålla samarbetet på en så konkret nivå som möjligt berättar Marja Paavilainen som är ansvarig producent på Yle. Det var hon som tog initiativ till det första mötet hösten 2016.

– I de nordiska public service-bolagen finns mycket yrkeskunskap om naturinnehåll som inte finns någon annanstans, men att göra allt ensam är dyrt för de små bolagen. Vi analyserar vårt innehåll och lär oss av varandra, säger Paavilainen.

Enligt henne har Naturnätverket också gett en ypperlig chans att jämföra tekniska lösningar som vid naturfotografering kan vara rätt så utmanande. Paavilainen påpekar att det också är fint att kunna pitcha idéer för kollegerna från de övriga bolagen före man pitchar idén till Nordvisions beställare. Då kan man redan i ett tidigt skede få de övriga bolagen med på noterna – och får också veta om det planerade innehållet intresserar i de andra länderna.

– Det finns alltid en nordisk kollega man kan fråga hjälp av. Det är också nyttigt att känna till de övriga bolagens planer och produktioner, säger Marja Paavilainen.

Inga konkurrenter

Naturnätverkets deltagare har lärt känna varandra på riktigt via träffarna och kan ge goda råd och vidareutveckla idéer tillsammans. I praktiken innebär det här ännu bättre innehåll i fortsättningen.

– Vi är ju inte konkurrenter. Tvärtom – goda kollegor med egna målgrupper, egen publik. Samarbetet mellan Yle och Svenska Yle har också utvecklats enormt tack vare det nordiska samarbetet, säger Joakim Lax.

I bästa fall kan en storproduktion i ett land bli väldigt populärt i ett annat land. Så gick det med NRK:S Fuglefjellet/Fågelön som enligt Johan Erhag från SVT blev en succé i Sverige.

– Vi hade direktsändning dygnet runt när det var midnattssol. SVT kom till Norge med programledare och fotograf och fick tre timmar högkvalitativ tv för billigt pris, säger Terje Dale.

Framtidsplaner finns det ingen brist på, en tanke som lagts fram är till exempel en gemensam naturbildbank. Men det finns också förhoppningar på gemensamma nordiska produktioner, därför är deltagarna glada över att också Danmark nu är med i samarbetet.

– Tanken på ett massivt, gemensamt projekt har vi ständigt i bakhuvudet och drömmen om det lever vidare, säger Joakim Lax.